Strukturell förändring i svensk ekonomi

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

This survey is an attempt to exploit systematically information about past changes in the Swedish production structure gained from input-output investigations for the years 1957, 1968, 1975 and 1980. Imported and domestically produced intermediates measured in 1968 prices. The data files consists of coefficient matrices for the years 1957, 1968, 1975 and 1980 for 26 commodity groups and 72 commodity groups respectively.

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0233

Beskrivning:

This survey is an attempt to exploit systematically information about past changes in the Swedish production structure gained from input-output investigations for the years 1957, 1968, 1975 and 1980. Imported and domestically produced intermediates measured in 1968 prices. The data files consists of coefficient matrices for the years 1957, 1968, 1975 and 1980 for 26 commodity groups and 72 commodity groups respectively.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension:

Finansiering:

Jan Wallanders stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Östblom, G. (1986) Input-outputtabeller för Sverige i 1968 års priser för åren 1957, 1975 och 1980. Stockholm: Department of Economics.

Östblom, G. (1986) Structural change in the Swedish economy. Empirical and methodological studies of changes in input-output structure. Stockholm: Department of Economics. ISBN: 91-7146-466-2.
Libris
ISBN: 91-7146-466-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 26 varugrupper

Skapare/primärforskare:

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset 2

Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 72 varugrupper

Skapare/primärforskare:

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06