Strukturell förändring i svensk ekonomi

SND-ID: SND 0233

Skapare/primärforskare

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

This survey is an attempt to exploit systematically information about past changes in the Swedish production structure gained from input-output investigations for the years 1957, 1968, 1975 and 1980. Imported and domestically produced intermediates measured in 1968 prices. The data files consists of coefficient matrices for the years 1957, 1968, 1975 and 1980 for 26 commodity groups and 72 commodity groups respectively.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Jan Wallanders stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning

Finansiering 2

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Östblom, G. (1986) Input-outputtabeller för Sverige i 1968 års priser för åren 1957, 1975 och 1980. Stockholm: Department of Economics.

Östblom, G. (1986) Structural change in the Swedish economy. Empirical and methodological studies of changes in input-output structure. Stockholm: Department of Economics. ISBN: 91-7146-466-2.
Libris
ISBN: 91-7146-466-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 26 varugrupper

Version 1.0

Citering

Göran Östblom. Stockholms universitet (1989). Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 26 varugrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/53z2-ng39

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataset 2
Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 72 varugrupper

Version 1.0

Citering

Göran Östblom. Stockholms universitet (1989). Strukturell förändring i svensk ekonomi - Koefficientmatriser för åren 1957, 1968, 1975 och 1980 i 1968 års priser, 72 varugrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g6r8-j589

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Östblom - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06