Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

SND-ID: SND 0234

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

Version 1.0

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2009). Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003016

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06