Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0234

Beskrivning

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 1.0

Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

Citeringsförslag

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2009). <em>Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003016">https://doi.org/10.5878/003016</a>

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06