Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

SND-ID: SND 0234

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

Version 1.0

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet (2009). Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003016

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06