Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0234

Beskrivning:

The main purpose of the project ´Swedish government official reports´ was to shed light on the functions of the government commissions and their importance for policy creation, and the central point was to examine commissions closed during the period 1968-1973. The purpose of this subproject was mainly to map who took the initiative to set up the government commission.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2009-09-08 doi:10.5878/003016

Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen

Citeringsförslag:

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2009). Utredningsväsendet i Sverige: Utredningsinitiativen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003016

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06