Svenska valdata: Landstingsvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0238

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Dataset 1

Svenska valdata: Landstingsvalen 1976

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002704">https://doi.org/10.5878/002704</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

5940

Version 1.0

Dataset 2

Svenska valdata: Landstingsvalen 1979

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000966">https://doi.org/10.5878/000966</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

5979

Version 1.0

Dataset 3

Svenska valdata: Landstingsvalen 1982

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1982</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000914">https://doi.org/10.5878/000914</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6029

Version 1.0

Dataset 4

Svenska valdata: Landstingsvalen 1985

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000913">https://doi.org/10.5878/000913</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6003

Version 1.0

Dataset 5

Svenska valdata: Landstingsvalen 1988

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002927">https://doi.org/10.5878/002927</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6054

Version 1.0

Dataset 6

Svenska valdata: Landstingsvalen 1991

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002710">https://doi.org/10.5878/002710</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6080

Version 1.0

Dataset 7

Svenska valdata: Landstingsvalen 1994

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1994). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002711">https://doi.org/10.5878/002711</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6019

Version 1.0

Dataset 8

Svenska valdata: Landstingsvalen 1998

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000876">https://doi.org/10.5878/000876</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

6364

Version 2.0

Version 1.0

Dataset 9

Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002725">https://doi.org/10.5878/002725</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6233

Version 2.0

Version 1.0

Dataset 10

Svenska valdata: Landstingsvalen 2006

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002720">https://doi.org/10.5878/002720</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6044

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05