Svenska valdata: Landstingsvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0238

Beskrivning:

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valdistrikt

Analysenhet:

Population:

Svenska valdistrikt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

1997-12-05 doi:10.5878/002704

Dataset 1

Svenska valdata: Landstingsvalen 1976

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002704

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

5940

Version 1.0:

1997-12-05 doi:10.5878/000966

Dataset 2

Svenska valdata: Landstingsvalen 1979

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000966

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

5979

Version 1.0:

1997-12-08 doi:10.5878/000914

Dataset 3

Svenska valdata: Landstingsvalen 1982

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000914

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6029

Version 1.0:

1997-12-09 doi:10.5878/000913

Dataset 4

Svenska valdata: Landstingsvalen 1985

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000913

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6003

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002927

Dataset 5

Svenska valdata: Landstingsvalen 1988

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002927

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6054

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002710

Dataset 6

Svenska valdata: Landstingsvalen 1991

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002710

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6080

Version 1.0:

1994-04-01 doi:10.5878/002711

Dataset 7

Svenska valdata: Landstingsvalen 1994

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1994). Svenska valdata: Landstingsvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002711

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6019

Version 1.0:

2000-01-31 doi:10.5878/000876

Dataset 8

Svenska valdata: Landstingsvalen 1998

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Landstingsvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000876

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

6364

Version 2.0:

2015-10-06 doi:10.5878/002725

Version 1.0:

2009-04-22 doi:10.5878/002712

Dataset 9

Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002725

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6233

Version 2.0:

2015-09-15 doi:10.5878/002720

Version 1.0:

2009-11-18 doi:10.5878/002700

Dataset 10

Svenska valdata: Landstingsvalen 2006

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002720

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6044

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05