Svenska valdata: Landstingsvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0238

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska valdata: Landstingsvalen 1976

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002704">https://doi.org/10.5878/002704</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

5940

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska valdata: Landstingsvalen 1979

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000966">https://doi.org/10.5878/000966</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

5979

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska valdata: Landstingsvalen 1982

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1982</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000914">https://doi.org/10.5878/000914</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6029

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Svenska valdata: Landstingsvalen 1985

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000913">https://doi.org/10.5878/000913</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6003

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Svenska valdata: Landstingsvalen 1988

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002927">https://doi.org/10.5878/002927</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6054

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Svenska valdata: Landstingsvalen 1991

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002710">https://doi.org/10.5878/002710</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6080

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Svenska valdata: Landstingsvalen 1994

Citering

Statistiska centralbyrån (1994). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002711">https://doi.org/10.5878/002711</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6019

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Svenska valdata: Landstingsvalen 1998

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000876">https://doi.org/10.5878/000876</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

6364

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002725">https://doi.org/10.5878/002725</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6233

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

Svenska valdata: Landstingsvalen 2006

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Landstingsvalen 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002720">https://doi.org/10.5878/002720</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6044

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05