Svenska valdata: Landstingsvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0238

Beskrivning:

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valdistrikt

Analysenhet:

Population:

Svenska valdistrikt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Nyckelord:

Version 1.0:

1997-12-05 doi:10.5878/002704

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-001

Svenska valdata: Landstingsvalen 1976

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002704

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

5940

Version 1.0:

1997-12-05 doi:10.5878/000966

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-002

Svenska valdata: Landstingsvalen 1979

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000966

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

5979

Version 1.0:

1997-12-08 doi:10.5878/000914

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-003

Svenska valdata: Landstingsvalen 1982

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000914

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6029

Version 1.0:

1997-12-09 doi:10.5878/000913

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-004

Svenska valdata: Landstingsvalen 1985

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000913

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6003

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002927

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-005

Svenska valdata: Landstingsvalen 1988

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002927

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6054

Version 1.0:

1997-12-01 doi:10.5878/002710

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-006

Svenska valdata: Landstingsvalen 1991

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002710

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6080

Version 1.0:

1994-04-01 doi:10.5878/002711

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-007

Svenska valdata: Landstingsvalen 1994

Citering:

Statistiska centralbyrån (1994). Svenska valdata: Landstingsvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002711

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6019

Version 1.0:

2000-01-31 doi:10.5878/000876

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0238-008

Svenska valdata: Landstingsvalen 1998

Citering:

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Landstingsvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000876

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

6364

Dataset SND 0238-009

Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

Citering:

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002725

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6233

Dataset SND 0238-010

Svenska valdata: Landstingsvalen 2006

Citering:

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002720

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6044