Svenska valdata: Landstingsvalen 1976-2006

SND-ID: SND 0238

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 – 2006-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

val, valdata

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: Landstingsvalen 1976

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002704

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

5940

Dataset 2
Svenska valdata: Landstingsvalen 1979

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000966

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

5979

Dataset 3
Svenska valdata: Landstingsvalen 1982

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000914

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6029

Dataset 4
Svenska valdata: Landstingsvalen 1985

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000913

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6003

Dataset 5
Svenska valdata: Landstingsvalen 1988

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002927

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6054

Dataset 6
Svenska valdata: Landstingsvalen 1991

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Landstingsvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002710

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6080

Dataset 7
Svenska valdata: Landstingsvalen 1994

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1994). Svenska valdata: Landstingsvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002711

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6019

Dataset 8
Svenska valdata: Landstingsvalen 1998

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Landstingsvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000876

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

6364

Dataset 9
Svenska valdata: Landstingsvalen 2002

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002725

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6233

Dataset 10
Svenska valdata: Landstingsvalen 2006

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Landstingsvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002720

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Nyckelord

val, valdata

Variabler

26

Antal individer/objekt

6044

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05