Svenska valdata: Kommunalvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0239

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valdistrikt

Analysenhet:

Population:

Svenska valdistrikt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Nyckelord:

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/000967

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-001

Svenska valdata: Kommunalvalen 1976

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000967

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6393

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002705

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-002

Svenska valdata: Kommunalvalen 1979

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002705

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6580

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002706

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-003

Svenska valdata: Kommunalvalen 1982

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002706

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6632

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002707

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-004

Svenska valdata: Kommunalvalen 1985

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002707

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6657

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002708

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-005

Svenska valdata: Kommunalvalen 1988

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002708

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6643

Version 1.0:

1997-12-10 doi:10.5878/000915

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-006

Svenska valdata: Kommunalvalen 1991

Citering:

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000915

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6663

Version 1.0:

1999-04-16 doi:10.5878/002709

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-007

Svenska valdata: Kommunalvalen 1994

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Kommunalvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002709

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6584

Version 1.0:

2000-01-31 doi:10.5878/000877

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0239-008

Svenska valdata: Kommunalvalen 1998

Citering:

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Kommunalvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000877

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6510

Dataset SND 0239-009

Svenska valdata: Kommunalvalen 2002

Citering:

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002742

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6372

Dataset SND 0239-010

Svenska valdata: Kommunalvalen 2006

Citering:

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002741

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6177