Svenska valdata: Kommunalvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0239

Beskrivning:

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Valdistrikt

Analysenhet:

Population:

Svenska valdistrikt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/000967

Dataset 1

Svenska valdata: Kommunalvalen 1976

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000967

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6393

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002705

Dataset 2

Svenska valdata: Kommunalvalen 1979

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002705

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6580

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002706

Dataset 3

Svenska valdata: Kommunalvalen 1982

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002706

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6632

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002707

Dataset 4

Svenska valdata: Kommunalvalen 1985

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002707

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6657

Version 1.0:

1997-12-04 doi:10.5878/002708

Dataset 5

Svenska valdata: Kommunalvalen 1988

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002708

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6643

Version 1.0:

1997-12-10 doi:10.5878/000915

Dataset 6

Svenska valdata: Kommunalvalen 1991

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000915

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6663

Version 1.0:

1999-04-16 doi:10.5878/002709

Dataset 7

Svenska valdata: Kommunalvalen 1994

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Kommunalvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002709

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

6584

Version 1.0:

2000-01-31 doi:10.5878/000877

Dataset 8

Svenska valdata: Kommunalvalen 1998

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Kommunalvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000877

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6510

Version 2.0:

2015-11-17 doi:10.5878/002742

Version 1.0:

2009-11-18 doi:10.5878/002703

Dataset 9

Svenska valdata: Kommunalvalen 2002

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002742

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

6372

Version 2.0:

2015-11-17 doi:10.5878/002741

Version 1.0:

2009-11-18 doi:10.5878/002702

Dataset 10

Svenska valdata: Kommunalvalen 2006

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002741

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

6177

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11