Svenska valdata: Kommunalvalen 1976-2006

SND-ID: SND 0239

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 – 2006-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

val, kommunalval, valdata

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: Kommunalvalen 1976

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000967

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6393

Dataset 2
Svenska valdata: Kommunalvalen 1979

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002705

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6580

Dataset 3
Svenska valdata: Kommunalvalen 1982

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002706

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6632

Dataset 4
Svenska valdata: Kommunalvalen 1985

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002707

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6657

Dataset 5
Svenska valdata: Kommunalvalen 1988

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002708

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

26

Antal individer/objekt

6643

Dataset 6
Svenska valdata: Kommunalvalen 1991

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). Svenska valdata: Kommunalvalen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000915

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6663

Dataset 7
Svenska valdata: Kommunalvalen 1994

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Kommunalvalen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002709

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

27

Antal individer/objekt

6584

Dataset 8
Svenska valdata: Kommunalvalen 1998

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Kommunalvalen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000877

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

25

Antal individer/objekt

6510

Dataset 9
Svenska valdata: Kommunalvalen 2002

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002742

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

25

Antal individer/objekt

6372

Dataset 10
Svenska valdata: Kommunalvalen 2006

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). Svenska valdata: Kommunalvalen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002741

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Variabler

26

Antal individer/objekt

6177

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11