Svenska valdata: Kommunalvalen 1976-2006

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Ämnesområde

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0239

Beskrivning

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom finns uppgifter om antalet röster för de större partierna.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-09 — 2006-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valdistrikt

Analysenhet

Population

Svenska valdistrikt

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska valdata: Kommunalvalen 1976

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1976</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000967">https://doi.org/10.5878/000967</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6393

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska valdata: Kommunalvalen 1979

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1979</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002705">https://doi.org/10.5878/002705</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6580

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska valdata: Kommunalvalen 1982

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1982</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002706">https://doi.org/10.5878/002706</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6632

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Svenska valdata: Kommunalvalen 1985

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002707">https://doi.org/10.5878/002707</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6657

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Svenska valdata: Kommunalvalen 1988

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002708">https://doi.org/10.5878/002708</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

26

Antal individer/objekt

6643

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Svenska valdata: Kommunalvalen 1991

Citering

Statistiska centralbyrån (1997). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000915">https://doi.org/10.5878/000915</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6663

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Svenska valdata: Kommunalvalen 1994

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002709">https://doi.org/10.5878/002709</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

27

Antal individer/objekt

6584

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Svenska valdata: Kommunalvalen 1998

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000877">https://doi.org/10.5878/000877</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

25

Antal individer/objekt

6510

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

Svenska valdata: Kommunalvalen 2002

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002742">https://doi.org/10.5878/002742</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

25

Antal individer/objekt

6372

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

Svenska valdata: Kommunalvalen 2006

Citering

Statistiska centralbyrån (2015). <em>Svenska valdata: Kommunalvalen 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002741">https://doi.org/10.5878/002741</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Variabler

26

Antal individer/objekt

6177

Publicerad: 1989-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11