Svenska valdata: Folkomröstningarna 1980-2003

SND-ID: SND 0240

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-03 – 2003-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: Folkomröstningen 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Folkomröstningen 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002713

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

15

Antal individer/objekt

279

Dataset 2
Svenska valdata: Folkomröstningen 1994

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Folkomröstningen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000906

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

18

Antal individer/objekt

6473

Dataset 3
Svenska valdata: Folkomröstningen 2003

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2009). Svenska valdata: Folkomröstningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002714

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05