Svenska valdata: Folkomröstningarna 1980-2003

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde

Energi och naturresurser, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0240

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-03 — 2003-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Energi och naturresurser, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska valdata: Folkomröstningen 1980

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002713">https://doi.org/10.5878/002713</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

15

Antal individer/objekt

279

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska valdata: Folkomröstningen 1994

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000906">https://doi.org/10.5878/000906</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

18

Antal individer/objekt

6473

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska valdata: Folkomröstningen 2003

Citering

Statistiska centralbyrån (2009). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 2003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002714">https://doi.org/10.5878/002714</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05