Svenska valdata: Folkomröstningarna 1980-2003

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde:

energi och naturresurser, val, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0240

Beskrivning:

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-03 — 2003-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

energi och naturresurser, val, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

2000-02-25 doi:10.5878/002713

Dataset 1

Svenska valdata: Folkomröstningen 1980

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: Folkomröstningen 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002713

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

279

Version 1.0:

1999-04-27 doi:10.5878/000906

Dataset 2

Svenska valdata: Folkomröstningen 1994

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1999). Svenska valdata: Folkomröstningen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000906

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

6473

Version 1.0:

2009-02-01 doi:10.5878/002714

Dataset 3

Svenska valdata: Folkomröstningen 2003

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2009). Svenska valdata: Folkomröstningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002714

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05