Svenska valdata: Folkomröstningarna 1980-2003

SND-ID: SND 0240

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade i folkomröstningarna, valdeltagande, antal personer som röstade för olika alternativ, antal blanka röster samt andel giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Ansvarig institution/enhet

Statistiska centralbyrån
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-03–2003-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: Folkomröstningen 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002713">https://doi.org/10.5878/002713</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

15

Antal individer/objekt

279

Dataset 2
Svenska valdata: Folkomröstningen 1994

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000906">https://doi.org/10.5878/000906</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

18

Antal individer/objekt

6473

Dataset 3
Svenska valdata: Folkomröstningen 2003

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2009). <em>Svenska valdata: Folkomröstningen 2003</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002714">https://doi.org/10.5878/002714</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05