Svenska valdata: EU-parlamentsvalen 1995-2004

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde

Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0241

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-09 — 2004-06

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

1995 - All municipalities in Sweden. 1999 - All electoral districts in Sweden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002926">https://doi.org/10.5878/002926</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

288

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000968">https://doi.org/10.5878/000968</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

5322

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2008). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001550">https://doi.org/10.5878/001550</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05