Svenska valdata: EU-parlamentsvalen 1995-2004

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Ämnesområde:

val, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0241

Beskrivning:

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-09 — 2004-06

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

1995 - All municipalities in Sweden. 1999 - All electoral districts in Sweden

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

val, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

2000-02-25 doi:10.5878/002926

Dataset 1

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002926

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

288

Version 1.0:

2000-02-25 doi:10.5878/000968

Dataset 2

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000968

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

5322

Version 1.0:

2008-10-13 doi:10.5878/001550

Dataset 3

Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2008). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001550

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05