Svenska valdata: EU-parlamentsvalen 1995-2004

SND-ID: SND 0241

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

1995 - All municipalities in Sweden. 1999 - All electoral districts in Sweden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-09 – 2004-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002926

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

288

Dataset 2
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000968

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

5322

Dataset 3
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2008). Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001550

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05