Svenska valdata: EU-parlamentsvalen 1995-2004

SND-ID: SND 0241

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal blanka röster samt antal giltiga och ogiltiga röster.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Ansvarig institution/enhet

Statistiska centralbyrån
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

1995 - All municipalities in Sweden. 1999 - All electoral districts in Sweden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-09–2004-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002926">https://doi.org/10.5878/002926</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

288

Dataset 2
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2000). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000968">https://doi.org/10.5878/000968</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

24

Antal individer/objekt

5322

Dataset 3
Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2008). <em>Svenska valdata: EU-parlamentsvalet 2004</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001550">https://doi.org/10.5878/001550</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05