Västeuropeiska ekologdata

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0258

Beskrivning:

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Språk:

Svenska

Analysenhet:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ersson, S. (1984) Kommunistpartier i Västeuropa: studier i elektoral variation. Umeå: Department of Political Science. (With an English summary).
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset 1

Västeuropeiska ekologdata - Österrike

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Austria.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

102

Antal individer/objekt:

117

Dataset 2

Västeuropeiska ekologdata - Belgien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Belgium.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

186

Antal individer/objekt:

30

Dataset 3

Västeuropeiska ekologdata - Finland

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Finland.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

93

Antal individer/objekt:

496

Dataset 4

Västeuropeiska ekologdata - Frankrike

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from France.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

375

Antal individer/objekt:

97

Dataset 5

Västeuropeiska ekologdata - Grekland

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Greece.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

63

Antal individer/objekt:

52

Dataset 6

Västeuropeiska ekologdata - Italien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Italy.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

344

Antal individer/objekt:

91

Dataset 7

Västeuropeiska ekologdata - Nederländerna

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from the Netherlands.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

90

Antal individer/objekt:

40

Dataset 8

Västeuropeiska ekologdata - Portugal

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Portugal.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

36

Antal individer/objekt:

274

Dataset 9

Västeuropeiska ekologdata - Spanien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Spain.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

182

Antal individer/objekt:

50

Publicerad: 1991-01-01