Västeuropeiska ekologdata

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, sysselsättning, val, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0258

Beskrivning:

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Språk:

Svenska

Analysenhet:

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, sysselsättning, val, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ersson, S. (1984) Kommunistpartier i Västeuropa: studier i elektoral variation. Umeå: Department of Political Science. (With an English summary).
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Västeuropeiska ekologdata - Österrike

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Austria.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

102

Antal individer/objekt:

117

Dataset 2

Västeuropeiska ekologdata - Belgien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Belgium.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

186

Antal individer/objekt:

30

Dataset 3

Västeuropeiska ekologdata - Finland

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Finland.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

93

Antal individer/objekt:

496

Dataset 4

Västeuropeiska ekologdata - Frankrike

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from France.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

375

Antal individer/objekt:

97

Dataset 5

Västeuropeiska ekologdata - Grekland

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Greece.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

63

Antal individer/objekt:

52

Dataset 6

Västeuropeiska ekologdata - Italien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Italy.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

344

Antal individer/objekt:

91

Dataset 7

Västeuropeiska ekologdata - Nederländerna

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from the Netherlands.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

90

Antal individer/objekt:

40

Dataset 8

Västeuropeiska ekologdata - Portugal

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Portugal.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

36

Antal individer/objekt:

274

Dataset 9

Västeuropeiska ekologdata - Spanien

Skapare/primärforskare:

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Data from Spain.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

182

Antal individer/objekt:

50

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06