Västeuropeiska ekologdata

SND-ID: SND 0258

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

This study includes data on regional level for nine Western European countries: election returns, occupation categories, religion, population.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Sysselsättning, Val, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ersson, S. (1984) Kommunistpartier i Västeuropa: studier i elektoral variation. Umeå: Department of Political Science. (With an English summary).
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Västeuropeiska ekologdata - Österrike

Beskrivning

Data from Austria.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Österrike. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/x5df-2w21

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

102

Antal individer/objekt

117

Dataset 2
Västeuropeiska ekologdata - Belgien

Beskrivning

Data from Belgium.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Belgien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0f1s-wx41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

186

Antal individer/objekt

30

Dataset 3
Västeuropeiska ekologdata - Finland

Beskrivning

Data from Finland.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3cqa-v325

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

93

Antal individer/objekt

496

Dataset 4
Västeuropeiska ekologdata - Frankrike

Beskrivning

Data from France.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Frankrike. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/v8xt-kd69

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

375

Antal individer/objekt

97

Dataset 5
Västeuropeiska ekologdata - Grekland

Beskrivning

Data from Greece.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Grekland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2870-4r82

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

63

Antal individer/objekt

52

Dataset 6
Västeuropeiska ekologdata - Italien

Beskrivning

Data from Italy.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Italien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/h439-sh67

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

344

Antal individer/objekt

91

Dataset 7
Västeuropeiska ekologdata - Nederländerna

Beskrivning

Data from the Netherlands.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Nederländerna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k8cb-sb90

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

90

Antal individer/objekt

40

Dataset 8
Västeuropeiska ekologdata - Portugal

Beskrivning

Data from Portugal.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Portugal. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xbjv-yp31

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

36

Antal individer/objekt

274

Dataset 9
Västeuropeiska ekologdata - Spanien

Beskrivning

Data from Spain.

Version 1.0

Citering

Svante Ersson. Umeå universitet (1991). Västeuropeiska ekologdata - Spanien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hkpt-wh12

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

182

Antal individer/objekt

50

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06