Världsbildsundersökningen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose detta auditoriums intressen kan det också antagas att massmedias bild av omvärlden i någon mån svarar mot auditoriets världsbild vid olika tidpunkter. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår.
Den undersökningsmetod som valts för VB-projektet är systematisk innehållsanalys. Som analysenhet har valts enskild tidningsartikel. Visst enhetligt material på samma sida behandlas dock som en analysenhet. Exempelvis klumpas alla annonser på samma sida till en enhet. Nöjesnytt, sportnytt och insändare är andra exempel.
Mätenhet är spaltcentimeter. Minimigränsen för en analysenhet är tre centimeter. Det innebär att artiklar som är mindre än tre spaltcentimeter utelämnats. Undersökningsmaterialet består av tidningarnas ordinarie innehåll. Extrabilagor eller specialbilagor ingår ej.

Ämnesområde:

media, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0260

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose detta auditoriums intressen kan det också antagas att massmedias bild av omvärlden i någon mån svarar mot auditoriets världsbild vid olika tidpunkter. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår.
Den undersökningsmetod som valts för VB-projektet är systematisk innehållsanalys. Som analysenhet har valts enskild tidningsartikel. Visst enhetligt material på samma sida behandlas dock som en analysenhet. Exempelvis klumpas alla annonser på samma sida till en enhet. Nöjesnytt, sportnytt och insändare är andra exempel.
Mätenhet är spaltcentimeter. Minimigränsen för en analysenhet är tre centimeter. Det innebär att artiklar som är mindre än tre spaltcentimeter utelämnats. Undersökningsmaterialet består av tidningarnas ordinarie innehåll. Extrabilagor eller specialbilagor ingår ej.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1912-01-01 — 1912-12-31

1924-01-01 — 1924-12-31

1936-01-01 — 1936-12-31

1948-01-01 — 1948-12-31

1960-01-01 — 1960-12-31

1972-01-01 — 1972-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Tidningsartiklar

Tidsdimension:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

media, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wiklund, D. (1976) Organisationer och folkrörelser i svensk dagspress 1912-1972. Göteborg: Department of Political Science.

Olsson, C-O. (1973) Världsbilden i svensk press. En presentation av världsbildsundersökningen för allmänna seminariet i statskunskap den 22 oktober 1973. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000950

Dataset 1

Världsbildsundersökningen 1912

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1912. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000950

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

5464

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000951

Dataset 2

Världsbildsundersökningen 1924

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1924. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000951

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

6810

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000952

Dataset 3

Världsbildsundersökningen 1936

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1936. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000952

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

7861

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000953

Dataset 4

Världsbildsundersökningen 1948

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1948. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000953

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

8882

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000954

Dataset 5

Världsbildsundersökningen 1960

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000954

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

9947

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000955

Dataset 6

Världsbildsundersökningen 1972

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1972. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000955

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

11241

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-27