Kommunala tjänstemän 1980

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen studerar de kommunala tjänstemännens sociala bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter (beredning, beslut, verkställighet). Frågor ställdes om attityder till arbetet, förvaltningens roll, relationen till politiker, demokrati och självstyrelse, makt, konflikter, samt aktuell och framtida politik. Studien vill också visa vilken roll tjänstemännen spelar för beslutsfattandet i olika kommuntyper, om denna roll har förändrats med tjänstemannakårens tillväxt och vad som i så fall förklarar denna förändring, samt vilka effekter eventuella förändringar har fått för möjligheten till lokal politisk styrning och kontroll.
Undersökningen ingår som en delstudie i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'.

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0262

Beskrivning

Undersökningen studerar de kommunala tjänstemännens sociala bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter (beredning, beslut, verkställighet). Frågor ställdes om attityder till arbetet, förvaltningens roll, relationen till politiker, demokrati och självstyrelse, makt, konflikter, samt aktuell och framtida politik. Studien vill också visa vilken roll tjänstemännen spelar för beslutsfattandet i olika kommuntyper, om denna roll har förändrats med tjänstemannakårens tillväxt och vad som i så fall förklarar denna förändring, samt vilka effekter eventuella förändringar har fått för möjligheten till lokal politisk styrning och kontroll.
Undersökningen ingår som en delstudie i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-05-26 — 1980-12-15

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Local government officers

Tidsdimension

Finansiering

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISBN: 91-38-06537-1
ISSN: 0346-5721

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISBN: 91-38-72589-4
ISSN: 0346-5721

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Kommunala tjänstemän 1980

Citeringsförslag

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>Kommunala tjänstemän 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001073">https://doi.org/10.5878/001073</a>

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-26 — 1980-12-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05