Kommunala tjänstemän 1980

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Undersökningen studerar de kommunala tjänstemännens sociala bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter (beredning, beslut, verkställighet). Frågor ställdes om attityder till arbetet, förvaltningens roll, relationen till politiker, demokrati och självstyrelse, makt, konflikter, samt aktuell och framtida politik. Studien vill också visa vilken roll tjänstemännen spelar för beslutsfattandet i olika kommuntyper, om denna roll har förändrats med tjänstemannakårens tillväxt och vad som i så fall förklarar denna förändring, samt vilka effekter eventuella förändringar har fått för möjligheten till lokal politisk styrning och kontroll.
Undersökningen ingår som en delstudie i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0262

Beskrivning:

Undersökningen studerar de kommunala tjänstemännens sociala bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter (beredning, beslut, verkställighet). Frågor ställdes om attityder till arbetet, förvaltningens roll, relationen till politiker, demokrati och självstyrelse, makt, konflikter, samt aktuell och framtida politik. Studien vill också visa vilken roll tjänstemännen spelar för beslutsfattandet i olika kommuntyper, om denna roll har förändrats med tjänstemannakårens tillväxt och vad som i så fall förklarar denna förändring, samt vilka effekter eventuella förändringar har fått för möjligheten till lokal politisk styrning och kontroll.
Undersökningen ingår som en delstudie i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-05-26 — 1980-12-15

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Local government officers

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISBN: 91-38-06537-1
ISSN: 0346-5721

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISBN: 91-38-72589-4
ISSN: 0346-5721

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-04-18 doi:10.5878/001073

Kommunala tjänstemän 1980

Citeringsförslag:

Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). Kommunala tjänstemän 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001073

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-26 — 1980-12-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05