Storstockholmsundersökningen 1966

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen:
a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i huvudundersökningen.
c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting skulle komma att fungera.

Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet. Syftet var att beskriva samband mellan olika kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg vara av betydelse. Individernas värde på de skilda variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

Syfte:

Komplettera huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa grundläggande uppgifter hämtade från det område, där folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns exempel på en befolk

... Visa mer..

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0263

Beskrivning

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen:
a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i huvudundersökningen.
c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting skulle komma att fungera.

Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet. Syftet var att beskriva samband mellan olika kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg vara av betydelse. Individernas värde på de skilda variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

Syfte:

Komplettera huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa grundläggande uppgifter hämtade från det område, där folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns exempel på en befolk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1966-09-01 — 1966-11-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Järfälla kommun, Ekerö kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Tyresö kommun, Upplands-Bro kommun, Lidingö kommun, Solna kommun, Sundbyberg kommun, Nacka kommun, Stockholm kommun, Sollentuna kommun, Danderyd kommun, Täby kommun, Värmdö kommun, Haninge kommun, Vaxholm kommun

Geografisk beskrivning: Kommunerna Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, Österåker samt Stockholms stad.

Analysenhet

Population

Personer bosatta i Storstockholmsområdet och röstberättigade i kommunfullmäktigevalet 1966

Tidsdimension

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Larsson-Petersson, E. (1976) Storstockholmsundersökningen. Kodbok och variabellista. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Storstockholmsundersökningen 1966

Citeringsförslag

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). <em>Storstockholmsundersökningen 1966</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002646">https://doi.org/10.5878/002646</a>

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1966-09-01 — 1966-11-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Antal individer/objekt

1034

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06