Storstockholmsundersökningen 1966

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen:
a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i huvudundersökningen.
c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting skulle komma att fungera.

Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet. Syftet var att beskriva samband mellan olika kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg vara av betydelse. Individernas värde på de skilda variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

Syfte:

Komplettera huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa grundläggande uppgifter hämtade från det område, där folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns exempel på en befolk

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0263

Beskrivning:

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen:
a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i huvudundersökningen.
c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting skulle komma att fungera.

Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet. Syftet var att beskriva samband mellan olika kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg vara av betydelse. Individernas värde på de skilda variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

Syfte:

Komplettera huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa grundläggande uppgifter hämtade från det område, där folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns exempel på en befolk

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1966-09-01 — 1966-11-01

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Järfälla kommun, Ekerö kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Tyresö kommun, Upplands-Bro kommun, Lidingö kommun, Solna kommun, Sundbyberg kommun, Nacka kommun, Stockholm kommun, Sollentuna kommun, Danderyd kommun, Täby kommun, Värmdö kommun, Haninge kommun, Vaxholm kommun

Geografisk beskrivning: Kommunerna Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, Österåker samt Stockholms stad.

Analysenhet:

Population:

Personer bosatta i Storstockholmsområdet och röstberättigade i kommunfullmäktigevalet 1966

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Larsson-Petersson, E. (1976) Storstockholmsundersökningen. Kodbok och variabellista. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1991-04-01 doi:10.5878/002646

Storstockholmsundersökningen 1966

Citeringsförslag:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Storstockholmsundersökningen 1966. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002646

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1966-09-01 — 1966-11-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

1034

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06