Storstockholmsundersökningen 1966

SND-ID: SND 0263

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen:
a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande bosättning genom frågor angående hans/hennes beredvillighet att flytta.
b) Intervjupersonens trivsel. Dessa frågor återfinns också i huvudundersökningen.
c) Intervjupersonens kunskap om och inställning till planerna på ett storlandsting och hur detta storlandsting skulle komma att fungera.

Vid analys av storstockholmsundersökningen bör man vara medveten om att materialet ursprungligen inte insamlats för att möjliggöra en deskription av storstockholmsområdet. Syftet var att beskriva samband mellan olika kommunvariabler, vilka man redan vid urvalsdragningen ansåg vara av betydelse. Individernas värde på de skilda variablerna skall betraktas som egenskaper hos kommunerna.

Syfte:

Komplettera huvudundersökningen, "Kommunala valrörelser 1966", med vissa grundläggande uppgifter hämtade från det område, där folkomflyttningen varit allra starkast och där det fanns exempel på en befolk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer bosatta i Storstockholmsområdet och röstberättigade i kommunfullmäktigevalet 1966

Tidsdimension

Urvalsmetod

I Storstockholmsområdet ansågs följande kommuner ingå: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, Österhaninge, Österåker samt Stockholms stad. Från dessa kommuner, utom Stockholms stad som ansågs given, gjordes ett urval. De ovan nämnda 28 kommunerna indelades i 8 grupper efter kommunstorlek, expansionstakt samt ´svaga´ respektive ´starka´ socialdemokratiska kommuner. I den mån det var möjligt togs också hänsyn till kommunens geografiska läge i förhållande till Stockholms stad. Härvid definierades varje kommun såsom belägen i en inre, en yttre eller en mellancirkel i förhållande till Stockholms stad. Vid den slutliga urvalsdragningen kom på så sätt en del kommuner att vara ´givna´ medan man lottade mellan de övriga. Likaså har givetvis båda kommunerna varit givna i de fall då endast två kommuner ingår i gruppen. Endast i ett fall har ett helt obundet urval skett.
Individurvalet utfördes liksom kommunurvalet av statistiska centralbyrån. Individurvalet skedde inom var och en av de 17 kommunerna och är representativt för den kommunen. Antalet urvalspersoner är 60, utom i Stockholms stad där 240 personer drogs. En viss kontroll för stora skevheter i köns- och ålderssammansättning av urvalet skedde på så sätt att ålder klassades i grupperna 20-24 år, 25-49 år och 50-79 år och befolkningssammansättningen i dessa grupper, med hänsyn till kön, beräknades för var och en av de ingående kommunerna. Man använde alltså inget riksgenomsnitt. Som underlag utnyttjades befolkningsstatistik för 1965. De personer som drogs skulle dessutom vara bosatta och mantalsskrivna i den aktuella urvalskommunen 1966, de skulle vara röstberättigade och fick inte vara födda tidigare än 1886.

Tidsperiod(er) som undersökts

1966-09-01 – 1966-11-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Värmdö kommun, Järfälla kommun, Ekerö kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Haninge kommun, Tyresö kommun, Upplands-Bro kommun, Täby kommun, Danderyd kommun, Sollentuna kommun, Stockholm kommun, Nacka kommun, Sundbyberg kommun, Solna kommun, Lidingö kommun, Vaxholm kommun

Geografisk beskrivning: Kommunerna Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gustavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö, Västerhaninge, österhaninge, Österåker samt Stockholms stad.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Westerståhl, J. (1970) Den kommunala självstyrelsen : ett forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Google Books

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Birgersson, B O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L., & Örtendahl, C. (1971) Den kommunala självstyrelsen. Medborgarna informeras. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
Google Books

Larsson-Petersson, E. (1976) Storstockholmsundersökningen. Kodbok och variabellista. Göteborg: Department of Political Science.

Westerståhl, J. (1970) The Communal Research Program in Sweden. The New Atlantis, No. 2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Storstockholmsundersökningen 1966

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet (1991). Storstockholmsundersökningen 1966. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002646

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1966-09-01–1966-11-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Antal individer/objekt

1034

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06