Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhetens intensitet/kvalitet, inre ensamhet och 'positiv' ensamhet. Respondenten fick besvara frågor om aktuella familjeförhållanden och om sin uppväxtmiljö; förändringar av betydelse som man varit med om under livet; umgängeskrets, kontakter med grannar och släkt; viktiga saker i ett vänskapsförhållande; hur man upplever sig själv; hur man upplever känslan av ensamhet; andra känslor i samband med ensamhet; orsaker man förknippar med ensamhet; vad man företar sig när man känner sig ensam; hur ofta man tror att människor i olika åldersgrupper känner ensamhet.

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0265

Beskrivning

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhetens intensitet/kvalitet, inre ensamhet och 'positiv' ensamhet. Respondenten fick besvara frågor om aktuella familjeförhållanden och om sin uppväxtmiljö; förändringar av betydelse som man varit med om under livet; umgängeskrets, kontakter med grannar och släkt; viktiga saker i ett vänskapsförhållande; hur man upplever sig själv; hur man upplever känslan av ensamhet; andra känslor i samband med ensamhet; orsaker man förknippar med ensamhet; vad man företar sig när man känner sig ensam; hur ofta man tror att människor i olika åldersgrupper känner ensamhet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-09-01 — 1985-10-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ur registret över totalbefolkningen drogs i augusti 1985 ett obundet slumpmässigt urval om 4 193 individer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1989) Dimensions of Loneliness. In Aging; Clinical and Experimental Research. Milano: Kurtis.
Till lärosätets (uu) databas Swepub

Tornstam, L., (1988) Ensamhetens ansikten : en studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar i åldrarna 15-80 år. Work report no. 29 from the project *Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden*. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0685-9.
Libris
ISBN: 91-506-0685-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet, Sociologiska institutionen (1993). <em>Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000897">https://doi.org/10.5878/000897</a>

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-09-01 — 1985-10-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

165

Antal individer/objekt

2795

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21