Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985

SND-ID: SND 0265

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhetens intensitet/kvalitet, inre ensamhet och 'positiv' ensamhet. Respondenten fick besvara frågor om aktuella familjeförhållanden och om sin uppväxtmiljö; förändringar av betydelse som man varit med om under livet; umgängeskrets, kontakter med grannar och släkt; viktiga saker i ett vänskapsförhållande; hur man upplever sig själv; hur man upplever känslan av ensamhet; andra känslor i samband med ensamhet; orsaker man förknippar med ensamhet; vad man företar sig när man känner sig ensam; hur ofta man tror att människor i olika åldersgrupper känner ensamhet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Ur registret över totalbefolkningen drogs i augusti 1985 ett obundet slumpmässigt urval om 4 193 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-09-01 – 1985-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1989) Dimensions of Loneliness. In Aging; Clinical and Experimental Research. Milano: Kurtis.
Till lärosätets (uu) databas | Swepub

Tornstam, L., (1988) Ensamhetens ansikten : en studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar i åldrarna 15-80 år. Work report no. 29 from the project *Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden*. Uppsala: Department of Sociology. ISBN: 91-506-0685-9.
Libris
ISBN: 91-506-0685-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (1993). Ensamhetens ansikten - En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000897

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-09-01–1985-10-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

165

Antal individer/objekt

2795

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21