Misshandel av äldre i Sverige och Danmark 1987

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

During October 1987 the national Swedish institute of statistics made 943 telephone interviews about elder abuse with men and women between 18 and 74 years of age. In Denmark the the Danish national institute of statistics made the same kind of interviews with 1.535 men and women, 16 years and over. The representative samples were asked whether they knew about specific cases, in the surroundings or among the acquaintances, where retired people in their homes had been battered, threatened, economically exploited, the victims of theft or severely neglected. In both Sweden and Denmark 8 percent of the respondents report knowledge of such a case, where the abuse took place within the last 12 months. The perpetrators were unknown persons, family members and various kinds of caring staff (home helpers etc). In Sweden the 'staff' category was mentioned as perpetrator in 20 percent of the specific cases while in Denmark only 6 percent. This difference might be due to the fact that a larger proportion of the home helpers in Denmark is formally trained. A conclusion is that the 'staff' category can not

... Visa mer..

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, äldre, sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0266

Beskrivning:

During October 1987 the national Swedish institute of statistics made 943 telephone interviews about elder abuse with men and women between 18 and 74 years of age. In Denmark the the Danish national institute of statistics made the same kind of interviews with 1.535 men and women, 16 years and over. The representative samples were asked whether they knew about specific cases, in the surroundings or among the acquaintances, where retired people in their homes had been battered, threatened, economically exploited, the victims of theft or severely neglected. In both Sweden and Denmark 8 percent of the respondents report knowledge of such a case, where the abuse took place within the last 12 months. The perpetrators were unknown persons, family members and various kinds of caring staff (home helpers etc). In Sweden the 'staff' category was mentioned as perpetrator in 20 percent of the specific cases while in Denmark only 6 percent. This difference might be due to the fact that a larger proportion of the home helpers in Denmark is formally trained. A conclusion is that the 'staff' category can not

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-10-05 — 1987-10-16

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Danmark

Analysenhet:

Population:

1) Personer i åldrarna 18-74 år bosatta i Sverige, 2) personer bosatta i Danmark i åldern 16 år eller äldre.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

kriminalitet och rättstillämpning, äldre, sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1988) Misshandling og omsorgsvigt af aeldre. Gerontologi og Samfund, 1:7-9.

Tornstam, L. (1989) Abuse of Elderly in Denmark and Sweden. Results from a Population Study. Journal of Elder Abuse & Neglect, Vol 1:35-44.
Till lärosätets (uu) databas Swepub

Tornstam, L. (1989) Äldremisshandel i hemmet. Socialmedicinsk tidskrift, no. 5-6:216-222.
Swepub Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/000911

Dataset 1

Misshandel av äldre i Sverige 1987

Citeringsförslag:

Lars Tornstam. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1993). Misshandel av äldre i Sverige 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000911

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-05 — 1987-10-16

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

1535

Version 1.0:

1993-03-01 doi:10.5878/001030

Dataset 2

Misshandel av äldre i Danmark 1987

Citeringsförslag:

Lars Tornstam. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1993). Misshandel av äldre i Danmark 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001030

Skapare/primärforskare:

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-05 — 1987-10-16

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

28

Antal individer/objekt:

934

Publicerad: 1990-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10