Misshandel av äldre i Sverige och Danmark 1987

SND-ID: SND 0266

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

During October 1987 the national Swedish institute of statistics made 943 telephone interviews about elder abuse with men and women between 18 and 74 years of age. In Denmark the the Danish national institute of statistics made the same kind of interviews with 1.535 men and women, 16 years and over. The representative samples were asked whether they knew about specific cases, in the surroundings or among the acquaintances, where retired people in their homes had been battered, threatened, economically exploited, the victims of theft or severely neglected. In both Sweden and Denmark 8 percent of the respondents report knowledge of such a case, where the abuse took place within the last 12 months. The perpetrators were unknown persons, family members and various kinds of caring staff (home helpers etc). In Sweden the 'staff' category was mentioned as perpetrator in 20 percent of the specific cases while in Denmark only 6 percent. This difference might be due to the fact that a larger proportion of the home helpers in Denmark is formally trained. A conclusion is that the 'staff' category can not

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

1) Personer i åldrarna 18-74 år bosatta i Sverige, 2) personer bosatta i Danmark i åldern 16 år eller äldre.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-10-05 – 1987-10-16

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning, Äldre, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1988) Misshandling og omsorgsvigt af aeldre. Gerontologi og Samfund, 1:7-9.

Tornstam, L. (1989) Abuse of Elderly in Denmark and Sweden. Results from a Population Study. Journal of Elder Abuse & Neglect, Vol 1:35-44.
Till lärosätets (uu) databas | Swepub

Tornstam, L. (1989) Äldremisshandel i hemmet. Socialmedicinsk tidskrift, no. 5-6:216-222.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Misshandel av äldre i Sverige 1987

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (1993). Misshandel av äldre i Sverige 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000911

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-05–1987-10-16
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

1535

Dataset 2
Misshandel av äldre i Danmark 1987

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (1993). Misshandel av äldre i Danmark 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001030

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-05–1987-10-16
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

28

Antal individer/objekt

934

Publicerad: 1990-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-13