Journalist 1989

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0273

Beskrivning

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Weibull, Lennart & Asp, Kent (eds.) (1991) Svenska journalister - ett grupporträtt. Stockholm: Tiden.
Libris Google Books
ISBN: 9789155037376

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Journalist 1989

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2014). <em>Journalist 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002225">https://doi.org/10.5878/002225</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-13 — 1990-02-14

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-11-13 — 1999-02-14

Variabler

491

Antal individer/objekt

851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2020-09-30