Journalist 1989

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Ämnesområde:

media, informationssamhället, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0273

Beskrivning:

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, informationssamhället, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, Lennart & Asp, Kent (eds.) (1991) Svenska journalister - ett grupporträtt. Stockholm: Tiden.
Libris Google Books
ISBN: 9789155037376

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2014-10-10 doi:10.5878/002225

Version 1.0:

1997-08-27 doi:10.5878/001584

Journalist 1989

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2014). Journalist 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002225

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-13 — 1990-02-14

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-11-13 — 1999-02-14

Variabler:

491

Antal individer/objekt:

851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60%

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2020-09-30