Informatörer och journalister 1989

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0274

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-11-23 — 1989-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Medlemmar i Sveriges Public Relations Förening och i Sveriges Offentliga Informatörers Förening

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Informatörer och journalister 1989

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>Informatörer och journalister 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000965">https://doi.org/10.5878/000965</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-23 — 1989-12-31

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

453

Antal individer/objekt

348

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06