Informatörer och journalister 1989

SND-ID: SND 0274

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Medlemmar i Sveriges Public Relations Förening och i Sveriges Offentliga Informatörers Förening

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-11-23 – 1989-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Informatörer och journalister 1989

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1997). Informatörer och journalister 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000965

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-23–1989-12-31
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

453

Antal individer/objekt

348

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06