Informatörer och journalister 1989

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0274

Beskrivning:

Denna undersökning ingår i forskningsprojektet "Publicistisk sed". Frågeformuläret var uppdelat i sex frågeområden: arbete och anställningar; arbetsuppgifter och yrkesroll; syn på journalisters yrkesroll; syn på massmedier och journalistik; syn på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Belysa hur svensk journalistik uppfattas bland informatörer samt vilken syn man har på yrkesroll och arbetssituation

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-11-23 — 1989-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Medlemmar i Sveriges Public Relations Förening och i Sveriges Offentliga Informatörers Förening

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1997-06-01 doi:10.5878/000965

Informatörer och journalister 1989

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). Informatörer och journalister 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000965

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-23 — 1989-12-31

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

348

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06