Frilans '90

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Undersökningens syfte var att kartlägga den grupp journalister som försörjer sig som frilansare. Enkäten tog upp demografiska frågor såsom ålder, kön, civilstånd, bostadstyp, hushållets storlek och sammansättning, bostadsort, utbildning och inkomst. Andra frågor berörde ideologiska aspekter på frilansarbete. Varför man arbetar som frilans och hur man ser på arbetet, om det är lättare eller svårare att som frilans uppfylla vissa kriterier som förknippas med journalistrollen. Hur säljer man sitt material och till vem, vilken typ av material säljer man och överensstämmer detta med det man vill producera. Därutöver ställs frågor om frilanskårens placering på en vänster-högerskala samt placeringen längs en skala som mäter den gröna dimensionen, dvs intresset för miljöfrågor.

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0275

Beskrivning:

Undersökningens syfte var att kartlägga den grupp journalister som försörjer sig som frilansare. Enkäten tog upp demografiska frågor såsom ålder, kön, civilstånd, bostadstyp, hushållets storlek och sammansättning, bostadsort, utbildning och inkomst. Andra frågor berörde ideologiska aspekter på frilansarbete. Varför man arbetar som frilans och hur man ser på arbetet, om det är lättare eller svårare att som frilans uppfylla vissa kriterier som förknippas med journalistrollen. Hur säljer man sitt material och till vem, vilken typ av material säljer man och överensstämmer detta med det man vill producera. Därutöver ställs frågor om frilanskårens placering på en vänster-högerskala samt placeringen längs en skala som mäter den gröna dimensionen, dvs intresset för miljöfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-05-01 — 1990-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Frilansjournalister i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnarsson, T., & Yngvesson, T. (1990) Frilans 90. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-09-01 doi:10.5878/001031

Frilans '90

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1997). Frilans '90. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001031

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05-01 — 1990-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

85

Antal individer/objekt:

158

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06