Pressens opinionsnämnd 1916-1987

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

'Pressens Opinionsnämnd' är en del av forskningsprojektet 'Publicistisk Sed' vid Avdelningen för masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Arbetet inom projektet påbörjades 1987 under ledning av professor Lennart Weibull. Studien grundas på en genomgång av Pressens Opinionsnämnds och Allmänhetens Pressombudsmans arkiv. Med utgångspunkt från diarier och arkiverade handlingar för varje ärende har uppgifter överförts till ett kodschema för databehandling. Studien är inriktad på de ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnd och Allmänna Pressombudsman under åren 1916 till 1987. Detta innebär att alla inkomna ärenden kodats, oberoende av om de i formell mening behandlats eller ej. Även de ärenden som avskrivits direkt har således betraktats som en del av utfört arbete.

Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämnd under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0276

Beskrivning:

'Pressens Opinionsnämnd' är en del av forskningsprojektet 'Publicistisk Sed' vid Avdelningen för masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Arbetet inom projektet påbörjades 1987 under ledning av professor Lennart Weibull. Studien grundas på en genomgång av Pressens Opinionsnämnds och Allmänhetens Pressombudsmans arkiv. Med utgångspunkt från diarier och arkiverade handlingar för varje ärende har uppgifter överförts till ett kodschema för databehandling. Studien är inriktad på de ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnd och Allmänna Pressombudsman under åren 1916 till 1987. Detta innebär att alla inkomna ärenden kodats, oberoende av om de i formell mening behandlats eller ej. Även de ärenden som avskrivits direkt har således betraktats som en del av utfört arbete.

Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämnd under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1916-01-01 — 1987-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Börjesson, B. (1990) Heder och seder - anmälningar till Pressens Opinionsnämnd åren 1916-1987. PM från projektet Publicistisk sed nr 7. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-06-12 doi:10.5878/000922

Dataset 1

Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälningar

Citeringsförslag:

Lennart Weibull, Britt Börjeson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000922">https://doi.org/10.5878/000922</a>

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1916-01-01 — 1987-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

40

Antal individer/objekt:

2186

Version 1.0:

1997-06-12 doi:10.5878/001026

Dataset 2

Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälda tidningar

Citeringsförslag:

Lennart Weibull, Britt Börjeson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälda tidningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001026">https://doi.org/10.5878/001026</a>

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1916-01-01 — 1987-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

13

Antal individer/objekt:

2517

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10