HUS - Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

The Household Market and Nonmarket Activities (HUS) project started as a joint research project between the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI) and Göteborg University in 1980. The ambition was to build a consistent longitudinal micro data base on the use of time, money and public services of households.

The first main survey was carried out in 1984. In addition to a contact interview with the selected individuals, all designated individuals participated in a personal interview and two telephone interviews. All respondents were asked about their family background, education, marital status, labor market experience, and employment. In addition, questions about the household were asked of the head of household, concerning family composition, child care, health status, housing, possession of vacation homes, cars, boats and other consumption durables. At the end of the personal interview the household head had to fill out a questionnaire including questions about financing of current home, construction costs for building a house, house value and loans, imputation of proper

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
ekonomiska förhållanden och indikatorer, konsumtion och konsumentbeteende, inkomst, egendom och investeringar/sparande, bostäder, sysselsättning, familjeliv och äktenskap, tidsanvändning (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 0277

Beskrivning:

The Household Market and Nonmarket Activities (HUS) project started as a joint research project between the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI) and Göteborg University in 1980. The ambition was to build a consistent longitudinal micro data base on the use of time, money and public services of households.

The first main survey was carried out in 1984. In addition to a contact interview with the selected individuals, all designated individuals participated in a personal interview and two telephone interviews. All respondents were asked about their family background, education, marital status, labor market experience, and employment. In addition, questions about the household were asked of the head of household, concerning family composition, child care, health status, housing, possession of vacation homes, cars, boats and other consumption durables. At the end of the personal interview the household head had to fill out a questionnaire including questions about financing of current home, construction costs for building a house, house value and loans, imputation of proper

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-01-01 — 1998-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svensktalande hushåll 1984 där hushållsföreståndaren är född 1910-1965.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Kommitten för utvärdering av skattereformen

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Industriens Utredningsinstitut

Forskningsrådsnämnden

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
ekonomiska förhållanden och indikatorer, konsumtion och konsumentbeteende, inkomst, egendom och investeringar/sparande, bostäder, sysselsättning, familjeliv och äktenskap, tidsanvändning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Supplementary survey. Volume V. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A., Olovsson, P., Flood, L., et. al. (1986) Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden (HUS). Teknisk beskrivning och kodbok för 1984 års HUS-data. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., & Olovsson, P. (1999) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1996 Panel survey. Volume VII. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Nonresponse Study. Volume IV. Uppsala: Department of Economics.

Flood, L. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Procedures and Codes for 1993 Time-use Survey. Volume VI. Uppsala: Department of Economics.

Eurenius, O och Regnér, J. (2009) Vägen till högskolan - en studie av sambandet mellan social bakgrund och högre studier. Studentarbete i statistik, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1993 Panel survey. Volume III. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A. (ed.) (1986) Tid och pengar. Om svenska hushålls ekonomi. Göteborg: Department of Economics and the Industrial Institute for Economics and Social Research (IUI).

Klevmarken, N. A. (1990) Household market and nonmarket activities (HUS). Design, field work and nonresponse. Memorandum nr. 144. Göteborg: Department of Economics.
Google Books

Klevmarken, N. A., & Olovsson, P. (1993) Household market and nonmarket activities. Procedures and codes 1984-1991. Volume I and II. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Flood, L., & Olovsson, P. (2000) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1998 Panel survey. Volume VIII. Göteborg: Department of Economics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1991-02-02 doi:10.5878/003049

Dataset 1

HUS - Administrativa data

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). HUS - Administrativa data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003049

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

44

Antal individer/objekt:

3663

Version 1.0:

1991-02-02 doi:10.5878/003050

Dataset 2

HUS84 - Panelundersökningen 1984

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). HUS84 - Panelundersökningen 1984. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003050

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

606

Antal individer/objekt:

2619

Dataset 3

HUS84 - Time-use survey, First time-use survey

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

230

Antal individer/objekt:

2552

Version 1.0:

1991-02-02 doi:10.5878/003051

Dataset 4

HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003051

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

288

Antal individer/objekt:

2468

Version 1.0:

1994-02-02 doi:10.5878/003052

Dataset 5

HUS86 - Panelundersökningen 1986

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). HUS86 - Panelundersökningen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003052

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

381

Antal individer/objekt:

1948

Version 1.0:

1994-02-02 doi:10.5878/003053

Dataset 6

HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003053

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

526

Antal individer/objekt:

1025

Version 1.0:

1994-02-02 doi:10.5878/003054

Dataset 7

HUS88 - Panelundersökningen 1988

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). HUS88 - Panelundersökningen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003054

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

34

Antal individer/objekt:

2297

Version 1.0:

1994-02-02 doi:10.5878/003024

Dataset 8

HUS91 - Panelundersökningen 1991

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). HUS91 - Panelundersökningen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003024

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

239

Antal individer/objekt:

2052

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003025

Dataset 9

HUS93 - Panelundersökningen 1993

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panelundersökningen 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003025

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

493

Antal individer/objekt:

1811

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003026

Dataset 10

HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003026

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

548

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003027

Dataset 11

HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003027

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

9

Antal individer/objekt:

23

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003028

Dataset 12

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003028

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

20368

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003029

Dataset 13

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003029

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

22718

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003030

Dataset 14

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003030

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

128

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003031

Dataset 15

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003031

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

7

Antal individer/objekt:

721

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003032

Dataset 16

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003032

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

301

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003033

Dataset 17

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003033

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

808

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003034

Dataset 18

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003034

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

796

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003035

Dataset 19

HUS93 - Nonresponse study 1993

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003035

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

559

Antal individer/objekt:

773

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003036

Dataset 20

HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003036

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

23

Antal individer/objekt:

485

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003037

Dataset 21

HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003037

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

14

Antal individer/objekt:

268

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003038

Dataset 22

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003038

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

8

Antal individer/objekt:

9790

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003039

Dataset 23

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003039

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

9

Antal individer/objekt:

219

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003040

Dataset 24

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003040

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

12

Antal individer/objekt:

248

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003041

Dataset 25

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003041

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

12

Antal individer/objekt:

7

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003042

Dataset 26

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003042

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

869

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003043

Dataset 27

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003043

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

582

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003044

Dataset 28

HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003044

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

578

Antal individer/objekt:

1643

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003045

Dataset 29

HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003045

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

14

Antal individer/objekt:

451

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003046

Dataset 30

HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003046

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

1012

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003047

Dataset 31

HUS93 - Time-use survey, First time-use interview

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Time-use survey, First time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003047

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

190

Antal individer/objekt:

3249

Version 1.0:

1996-02-02 doi:10.5878/003048

Dataset 32

HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003048

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

172

Antal individer/objekt:

3218

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002990

Dataset 33

HUS96 - Panelundersökningen 1996

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Panelundersökningen 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002990

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

529

Antal individer/objekt:

2963

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002991

Dataset 34

HUS96 - Supplementary variables: Current child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002991

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

840

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002992

Dataset 35

HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002992

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

49

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002993

Dataset 36

HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002993

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

23337

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002994

Dataset 37

HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002994

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

16

Antal individer/objekt:

24414

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002995

Dataset 38

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002995

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

19

Antal individer/objekt:

428

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002996

Dataset 39

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002996

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

950

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002997

Dataset 40

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002997

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

19

Antal individer/objekt:

758

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002998

Dataset 41

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002998

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

19

Antal individer/objekt:

602

Version 1.0:

2000-02-01 doi:10.5878/002999

Dataset 42

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002999

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

20

Antal individer/objekt:

1299

Version 1.0:

2000-04-04 doi:10.5878/003000

Dataset 43

HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003000

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

584

Antal individer/objekt:

276

Version 1.0:

2000-04-13 doi:10.5878/002468

Dataset 44

HUS98 - Panelundersökningen 1998

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). HUS98 - Panelundersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002468

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

521

Antal individer/objekt:

2347

Version 1.0:

2003-01-31 doi:10.5878/002923

Dataset 45

HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998

Citeringsförslag:

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2003). HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002923

Skapare/primärforskare:

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

588

Antal individer/objekt:

1565

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05