HUS - Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden

SND-ID: SND 0277

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

The Household Market and Nonmarket Activities (HUS) project started as a joint research project between the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI) and Göteborg University in 1980. The ambition was to build a consistent longitudinal micro data base on the use of time, money and public services of households.

The first main survey was carried out in 1984. In addition to a contact interview with the selected individuals, all designated individuals participated in a personal interview and two telephone interviews. All respondents were asked about their family background, education, marital status, labor market experience, and employment. In addition, questions about the household were asked of the head of household, concerning family composition, child care, health status, housing, possession of vacation homes, cars, boats and other consumption durables. At the end of the personal interview the household head had to fill out a questionnaire including questions about financing of current home, construction costs for building a house, house value and loans, imputation of proper

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Finansiering 1

 • Finansiär: Kommitten för utvärdering av skattereformen

Finansiering 2

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 3

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 4

 • Finansiär: Industriens Utredningsinstitut

Finansiering 5

 • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svensktalande hushåll 1984 där hushållsföreståndaren är född 1910-1965.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
The 1984 sample was a two-stage random sample of about 2000 households with a response rate of 76%. The population excluded people 75 years or older, those who lived in institutions or abroad, and those who did not speak Swedish well enough for an interview. In households with two spouses both spouses were interviewed. In some households also a third adult was interviewed. New supplementary samples were drawn in 1986, 1993, 1996 and in 1998.

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1998-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Konsumtion och konsumentbeteende, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Bostäder, Sysselsättning, Familjeliv och äktenskap, Tidsanvändning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Supplementary survey. Volume V. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A., Olovsson, P., Flood, L., et. al. (1986) Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden (HUS). Teknisk beskrivning och kodbok för 1984 års HUS-data. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., & Olovsson, P. (1999) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1996 Panel survey. Volume VII. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Nonresponse Study. Volume IV. Uppsala: Department of Economics.

Flood, L. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Procedures and Codes for 1993 Time-use Survey. Volume VI. Uppsala: Department of Economics.

Eurenius, O och Regnér, J. (2009) Vägen till högskolan - en studie av sambandet mellan social bakgrund och högre studier. Studentarbete i statistik, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1993 Panel survey. Volume III. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A. (ed.) (1986) Tid och pengar. Om svenska hushålls ekonomi. Göteborg: Department of Economics and the Industrial Institute for Economics and Social Research (IUI).

Klevmarken, N. A. (1990) Household market and nonmarket activities (HUS). Design, field work and nonresponse. Memorandum nr. 144. Göteborg: Department of Economics.
Google Books

Klevmarken, N. A., & Olovsson, P. (1993) Household market and nonmarket activities. Procedures and codes 1984-1991. Volume I and II. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Flood, L., & Olovsson, P. (2000) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1998 Panel survey. Volume VIII. Göteborg: Department of Economics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
HUS - Administrativa data

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1991). HUS - Administrativa data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003049

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

44

Antal individer/objekt

3663

Dataset 2
HUS84 - Panelundersökningen 1984

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1991). HUS84 - Panelundersökningen 1984. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003050

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

606

Antal individer/objekt

2619

Dataset 3
HUS84 - Time-use survey, First time-use survey

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1991). HUS84 - Time-use survey, First time-use survey. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vv7j-3f07

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

230

Antal individer/objekt

2552

Dataset 4
HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1991). HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003051

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

288

Antal individer/objekt

2468

Dataset 5
HUS86 - Panelundersökningen 1986

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1994). HUS86 - Panelundersökningen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003052

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

381

Antal individer/objekt

1948

Dataset 6
HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1994). HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003053

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

526

Antal individer/objekt

1025

Dataset 7
HUS88 - Panelundersökningen 1988

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1994). HUS88 - Panelundersökningen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003054

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

34

Antal individer/objekt

2297

Dataset 8
HUS91 - Panelundersökningen 1991

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1994). HUS91 - Panelundersökningen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003024

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

239

Antal individer/objekt

2052

Dataset 9
HUS93 - Panelundersökningen 1993

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panelundersökningen 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003025

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

493

Antal individer/objekt

1811

Dataset 10
HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003026

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

27

Antal individer/objekt

548

Dataset 11
HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003027

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

9

Antal individer/objekt

23

Dataset 12
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003028

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

20368

Dataset 13
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003029

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

22718

Dataset 14
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003030

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

128

Dataset 15
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003031

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

7

Antal individer/objekt

721

Dataset 16
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003032

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

301

Dataset 17
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003033

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

808

Dataset 18
HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003034

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

796

Dataset 19
HUS93 - Nonresponse study 1993

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003035

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

559

Antal individer/objekt

773

Dataset 20
HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003036

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

23

Antal individer/objekt

485

Dataset 21
HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003037

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

14

Antal individer/objekt

268

Dataset 22
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003038

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

8

Antal individer/objekt

9790

Dataset 23
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003039

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

9

Antal individer/objekt

219

Dataset 24
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003040

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

12

Antal individer/objekt

248

Dataset 25
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003041

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

12

Antal individer/objekt

7

Dataset 26
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003042

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

869

Dataset 27
HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003043

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

582

Dataset 28
HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003044

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

578

Antal individer/objekt

1643

Dataset 29
HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003045

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

14

Antal individer/objekt

451

Dataset 30
HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003046

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

1012

Dataset 31
HUS93 - Time-use survey, First time-use interview

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Time-use survey, First time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003047

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

190

Antal individer/objekt

3249

Dataset 32
HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (1996). HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003048

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

172

Antal individer/objekt

3218

Dataset 33
HUS96 - Panelundersökningen 1996

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Panelundersökningen 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002990

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

529

Antal individer/objekt

2963

Dataset 34
HUS96 - Supplementary variables: Current child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Supplementary variables: Current child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002991

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

32

Antal individer/objekt

840

Dataset 35
HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002992

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

49

Dataset 36
HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002993

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

23337

Dataset 37
HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002994

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

24414

Dataset 38
HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002995

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

428

Dataset 39
HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002996

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

950

Dataset 40
HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002997

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

758

Dataset 41
HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002998

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

602

Dataset 42
HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002999

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

20

Antal individer/objekt

1299

Dataset 43
HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003000

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

584

Antal individer/objekt

276

Dataset 44
HUS98 - Panelundersökningen 1998

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2000). HUS98 - Panelundersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002468

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

521

Antal individer/objekt

2347

Dataset 45
HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998

Version 1.0

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet (2003). HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002923

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1998-01-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

588

Antal individer/objekt

1565

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05