HUS - Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden

Beställ data

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

The Household Market and Nonmarket Activities (HUS) project started as a joint research project between the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI) and Göteborg University in 1980. The ambition was to build a consistent longitudinal micro data base on the use of time, money and public services of households.

The first main survey was carried out in 1984. In addition to a contact interview with the selected individuals, all designated individuals participated in a personal interview and two telephone interviews. All respondents were asked about their family background, education, marital status, labor market experience, and employment. In addition, questions about the household were asked of the head of household, concerning family composition, child care, health status, housing, possession of vacation homes, cars, boats and other consumption durables. At the end of the personal interview the household head had to fill out a questionnaire including questions about financing of current home, construction costs for building a house, house value and loans, imputation of proper

... Visa mer..

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Sysselsättning, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Familjeliv och äktenskap, Tidsanvändning, Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare

SND-ID: SND 0277

Beskrivning

The Household Market and Nonmarket Activities (HUS) project started as a joint research project between the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI) and Göteborg University in 1980. The ambition was to build a consistent longitudinal micro data base on the use of time, money and public services of households.

The first main survey was carried out in 1984. In addition to a contact interview with the selected individuals, all designated individuals participated in a personal interview and two telephone interviews. All respondents were asked about their family background, education, marital status, labor market experience, and employment. In addition, questions about the household were asked of the head of household, concerning family composition, child care, health status, housing, possession of vacation homes, cars, boats and other consumption durables. At the end of the personal interview the household head had to fill out a questionnaire including questions about financing of current home, construction costs for building a house, house value and loans, imputation of proper

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 — 1998-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svensktalande hushåll 1984 där hushållsföreståndaren är född 1910-1965.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
The 1984 sample was a two-stage random sample of about 2000 households with a response rate of 76%. The population excluded people 75 years or older, those who lived in institutions or abroad, and those who did not speak Swedish well enough for an interview. In households with two spouses both spouses were interviewed. In some households also a third adult was interviewed. New supplementary samples were drawn in 1986, 1993, 1996 and in 1998.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Kommitten för utvärdering av skattereformen

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Industriens Utredningsinstitut

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Sysselsättning, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Familjeliv och äktenskap, Tidsanvändning, Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Supplementary survey. Volume V. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A., Olovsson, P., Flood, L., et. al. (1986) Hushållens ekonomiska levnadsförhållanden (HUS). Teknisk beskrivning och kodbok för 1984 års HUS-data. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., & Olovsson, P. (1999) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1996 Panel survey. Volume VII. Göteborg: Department of Economics.

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). 1993 Nonresponse Study. Volume IV. Uppsala: Department of Economics.

Flood, L. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Procedures and Codes for 1993 Time-use Survey. Volume VI. Uppsala: Department of Economics.

Eurenius, O och Regnér, J. (2009) Vägen till högskolan - en studie av sambandet mellan social bakgrund och högre studier. Studentarbete i statistik, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet

Flood, L., Klevmarken, A., & Olovsson, P. (1997) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1993 Panel survey. Volume III. Uppsala: Department of Economics.

Klevmarken, N. A. (ed.) (1986) Tid och pengar. Om svenska hushålls ekonomi. Göteborg: Department of Economics and the Industrial Institute for Economics and Social Research (IUI).

Klevmarken, N. A. (1990) Household market and nonmarket activities (HUS). Design, field work and nonresponse. Memorandum nr. 144. Göteborg: Department of Economics.
Google Books

Klevmarken, N. A., & Olovsson, P. (1993) Household market and nonmarket activities. Procedures and codes 1984-1991. Volume I and II. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Flood, L., & Olovsson, P. (2000) Household market and nonmarket activities (HUS). Survey description. 1998 Panel survey. Volume VIII. Göteborg: Department of Economics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

HUS - Administrativa data

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). <em>HUS - Administrativa data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003049">https://doi.org/10.5878/003049</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

44

Antal individer/objekt

3663

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

HUS84 - Panelundersökningen 1984

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). <em>HUS84 - Panelundersökningen 1984</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003050">https://doi.org/10.5878/003050</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

606

Antal individer/objekt

2619

Dataset 3

HUS84 - Time-use survey, First time-use survey

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

230

Antal individer/objekt

2552

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1991). <em>HUS84 - Time-use survey, Second time-use interview</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003051">https://doi.org/10.5878/003051</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

288

Antal individer/objekt

2468

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

HUS86 - Panelundersökningen 1986

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). <em>HUS86 - Panelundersökningen 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003052">https://doi.org/10.5878/003052</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

381

Antal individer/objekt

1948

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). <em>HUS86 - Tilläggsundersökningen 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003053">https://doi.org/10.5878/003053</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

526

Antal individer/objekt

1025

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

HUS88 - Panelundersökningen 1988

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). <em>HUS88 - Panelundersökningen 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003054">https://doi.org/10.5878/003054</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

34

Antal individer/objekt

2297

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

HUS91 - Panelundersökningen 1991

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1994). <em>HUS91 - Panelundersökningen 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003024">https://doi.org/10.5878/003024</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

239

Antal individer/objekt

2052

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

HUS93 - Panelundersökningen 1993

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panelundersökningen 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003025">https://doi.org/10.5878/003025</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

493

Antal individer/objekt

1811

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Current child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003026">https://doi.org/10.5878/003026</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

27

Antal individer/objekt

548

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Supplementary variables: Waiting list for child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003027">https://doi.org/10.5878/003027</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

9

Antal individer/objekt

23

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 12

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Type of employment</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003028">https://doi.org/10.5878/003028</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

20368

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 13

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Weekly work hours</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003029">https://doi.org/10.5878/003029</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

22718

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 14

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Labour market experiences</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003030">https://doi.org/10.5878/003030</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

128

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 15

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Additional jobs</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003031">https://doi.org/10.5878/003031</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

7

Antal individer/objekt

721

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 16

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Changes in household composition</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003032">https://doi.org/10.5878/003032</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

301

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 17

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Moves</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003033">https://doi.org/10.5878/003033</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

15

Antal individer/objekt

808

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 18

HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Panel survey, Spell variables 1984-1993: Child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003034">https://doi.org/10.5878/003034</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

796

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 19

HUS93 - Nonresponse study 1993

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003035">https://doi.org/10.5878/003035</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

559

Antal individer/objekt

773

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 20

HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Household composition</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003036">https://doi.org/10.5878/003036</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

23

Antal individer/objekt

485

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 21

HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Supplementary variables: Current child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003037">https://doi.org/10.5878/003037</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

14

Antal individer/objekt

268

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 22

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Labour market experience</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003038">https://doi.org/10.5878/003038</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

8

Antal individer/objekt

9790

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 23

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003039">https://doi.org/10.5878/003039</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

9

Antal individer/objekt

219

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 24

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving in</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003040">https://doi.org/10.5878/003040</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

12

Antal individer/objekt

248

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 25

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Household composition - persons moving out and returning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003041">https://doi.org/10.5878/003041</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

12

Antal individer/objekt

7

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 26

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Changes in housing</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003042">https://doi.org/10.5878/003042</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

869

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 27

HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Nonresponse study, Spell variables: Child care 1991-1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003043">https://doi.org/10.5878/003043</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

582

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 28

HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Tilläggsundersökningen 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003044">https://doi.org/10.5878/003044</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

578

Antal individer/objekt

1643

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 29

HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Supplementary survey, Supplementary variables: Current child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003045">https://doi.org/10.5878/003045</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

14

Antal individer/objekt

451

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 30

HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Supplementary survey, Spell variables 1991-1993: Child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003046">https://doi.org/10.5878/003046</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

1012

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 31

HUS93 - Time-use survey, First time-use interview

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Time-use survey, First time-use interview</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003047">https://doi.org/10.5878/003047</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

190

Antal individer/objekt

3249

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 32

HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (1996). <em>HUS93 - Time-use survey, Second time-use interview</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003048">https://doi.org/10.5878/003048</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

172

Antal individer/objekt

3218

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 33

HUS96 - Panelundersökningen 1996

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Panelundersökningen 1996</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002990">https://doi.org/10.5878/002990</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

529

Antal individer/objekt

2963

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 34

HUS96 - Supplementary variables: Current child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Supplementary variables: Current child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002991">https://doi.org/10.5878/002991</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

32

Antal individer/objekt

840

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 35

HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Supplementary variables: Waiting list for child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002992">https://doi.org/10.5878/002992</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

49

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 36

HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1984-1996: Type of employment</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002993">https://doi.org/10.5878/002993</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

23337

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 37

HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1984-1996: Weekly work hours</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002994">https://doi.org/10.5878/002994</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

16

Antal individer/objekt

24414

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 38

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1993-1996: Labor market experience</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002995">https://doi.org/10.5878/002995</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

428

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 39

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1993-1996: Additional jobs</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002996">https://doi.org/10.5878/002996</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

11

Antal individer/objekt

950

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 40

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1993-1996: Changes in household composition</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002997">https://doi.org/10.5878/002997</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

758

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 41

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1993-1996: Moves</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002998">https://doi.org/10.5878/002998</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

19

Antal individer/objekt

602

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 42

HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Spell variables 1993-1996: Child care</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002999">https://doi.org/10.5878/002999</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

20

Antal individer/objekt

1299

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 43

HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS96 - Tilläggsundersökningen 1996</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003000">https://doi.org/10.5878/003000</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

584

Antal individer/objekt

276

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 44

HUS98 - Panelundersökningen 1998

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2000). <em>HUS98 - Panelundersökningen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002468">https://doi.org/10.5878/002468</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

521

Antal individer/objekt

2347

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 45

HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998

Citering

Anders Klevmarken, Lennart Flood. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2003). <em>HUS98 - Tilläggsundersökningen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002923">https://doi.org/10.5878/002923</a>

Skapare/primärforskare

Anders Klevmarken - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Lennart Flood - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01 — 1998-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

588

Antal individer/objekt

1565

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05