Församlingsstatistik 1952-1990

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0280

Beskrivning:

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1952-12-31

1960-12-31

1970-12-31

1975-12-31

1980-12-31

1987-12-31

1990-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska församlingar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

1999-02-18 doi:10.5878/002572

Dataset 1

Församlingsstatistik 1952

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1999). Församlingsstatistik 1952. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002572

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1952-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

9

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002573

Dataset 2

Församlingsstatistik 1960

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002573

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002574

Dataset 3

Församlingsstatistik 1970

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002574

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002575

Dataset 4

Församlingsstatistik 1975

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002575

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002576

Dataset 5

Församlingsstatistik 1980

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002576

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002577

Dataset 6

Församlingsstatistik 1987

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002577

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002578

Dataset 7

Församlingsstatistik 1990

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002578

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Dataset 8

Församlingskoordinater 1981

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10