Församlingsstatistik 1952-1990

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0280

Beskrivning:

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1952-12-31

1960-12-31

1970-12-31

1975-12-31

1980-12-31

1987-12-31

1990-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska församlingar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Version 1.0:

1999-02-18 doi:10.5878/002572

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-001

Församlingsstatistik 1952

Citering:

Statistiska centralbyrån (1999). Församlingsstatistik 1952. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002572

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1952-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

9

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002573

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-002

Församlingsstatistik 1960

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002573

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002574

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-003

Församlingsstatistik 1970

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002574

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002575

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-004

Församlingsstatistik 1975

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002575

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002576

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-005

Församlingsstatistik 1980

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002576

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002577

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-006

Församlingsstatistik 1987

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002577

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Version 1.0:

2006-07-14 doi:10.5878/002578

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0280-007

Församlingsstatistik 1990

Citering:

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002578

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

212

Antal individer/objekt:

2592

Dataset SND 0280-008

Församlingskoordinater 1981

Dataformat / datastruktur:

Numeriska