Församlingsstatistik 1952-1990

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR) (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0280

Beskrivning

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1952-12-31

1960-12-31

1970-12-31

1975-12-31

1980-12-31

1987-12-31

1990-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svenska församlingar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR) (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Församlingsstatistik 1952

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (1999). <em>Församlingsstatistik 1952</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002572">https://doi.org/10.5878/002572</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1952-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

9

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Församlingsstatistik 1960

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1960</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002573">https://doi.org/10.5878/002573</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Församlingsstatistik 1970

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1970</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002574">https://doi.org/10.5878/002574</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Församlingsstatistik 1975

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1975</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002575">https://doi.org/10.5878/002575</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Församlingsstatistik 1980

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002576">https://doi.org/10.5878/002576</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Församlingsstatistik 1987

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1987</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002577">https://doi.org/10.5878/002577</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Församlingsstatistik 1990

Citeringsförslag

Statistiska centralbyrån (2006). <em>Församlingsstatistik 1990</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002578">https://doi.org/10.5878/002578</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 8

Församlingskoordinater 1981

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10