Församlingsstatistik 1952-1990

SND-ID: SND 0280

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd uppdelad på kön, samt folkmängd per ettårsklasser och kön per den 31/12 respektive år med den regionala indelning som gällde 1991-01-01. Datamängdernas församlingskoordinater innehåller församlingens kod och namn samt km-koordinater och x/y-koordinater.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska församlingar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1952-12-31

1960-12-31

1970-12-31

1975-12-31

1980-12-31

... Visa mer..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR) (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Församlingsstatistik 1952

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1999). Församlingsstatistik 1952. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002572

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1952-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

9

Antal individer/objekt

2592

Dataset 2
Församlingsstatistik 1960

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002573

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 3
Församlingsstatistik 1970

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002574

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 4
Församlingsstatistik 1975

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002575

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 5
Församlingsstatistik 1980

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002576

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 6
Församlingsstatistik 1987

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002577

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 7
Församlingsstatistik 1990

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingsstatistik 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002578

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-31
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

212

Antal individer/objekt

2592

Dataset 8
Församlingskoordinater 1981

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (2006). Församlingskoordinater 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/dm1w-wm55

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10