Opinion '90

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

One of the topics of this survey is reading habits and attitude to the local information paper 'Vårt Göteborg', published by the municipality of Göteborg. Six times a year the paper is distributed freely to all households in Göteborg. The paper as a source of information is compared with other media. Another topic of this survey was the introduction of neighbourhood committees. The respondent had to give an opinion on how well informed she/he was about the neighbourhood committees, if there had been any information at all about the introduction of the committees, and if so, what kind of sources of information there had been. Other questions dealt with the respondents attitude to and knowledge about the committees. The third topic of this survey was the shipping company Stena Line from an environmental viewpoint. Questions were asked about what environmental actions one believed had been taken from the company and if one had paid attention to the campaign 'Levande Kattegatt'. Other questions dealt with the respondent's own environmental activities.

Ämnesområde:

media, informationssamhället, miljö och naturvård, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0289

Beskrivning:

One of the topics of this survey is reading habits and attitude to the local information paper 'Vårt Göteborg', published by the municipality of Göteborg. Six times a year the paper is distributed freely to all households in Göteborg. The paper as a source of information is compared with other media. Another topic of this survey was the introduction of neighbourhood committees. The respondent had to give an opinion on how well informed she/he was about the neighbourhood committees, if there had been any information at all about the introduction of the committees, and if so, what kind of sources of information there had been. Other questions dealt with the respondents attitude to and knowledge about the committees. The third topic of this survey was the shipping company Stena Line from an environmental viewpoint. Questions were asked about what environmental actions one believed had been taken from the company and if one had paid attention to the campaign 'Levande Kattegatt'. Other questions dealt with the respondent's own environmental activities.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-01-01 — 1990-03-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Tidsdimension:

Ämnesområde:

media, informationssamhället, miljö och naturvård, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordström, L. (1991) Vårt Göteborg : en läsarundersökning ur ett användningsperspektiv. Göteborg: Department of journalism and mass communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Opinion '90

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01-01 — 1990-03-31

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

149

Antal individer/objekt:

292

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06