Opinion '90

SND-ID: SND 0289

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

One of the topics of this survey is reading habits and attitude to the local information paper 'Vårt Göteborg', published by the municipality of Göteborg. Six times a year the paper is distributed freely to all households in Göteborg. The paper as a source of information is compared with other media. Another topic of this survey was the introduction of neighbourhood committees. The respondent had to give an opinion on how well informed she/he was about the neighbourhood committees, if there had been any information at all about the introduction of the committees, and if so, what kind of sources of information there had been. Other questions dealt with the respondents attitude to and knowledge about the committees. The third topic of this survey was the shipping company Stena Line from an environmental viewpoint. Questions were asked about what environmental actions one believed had been taken from the company and if one had paid attention to the campaign 'Levande Kattegatt'. Other questions dealt with the respondent's own environmental activities.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-01-01 – 1990-03-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Miljö och naturvård, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nordström, L. (1991) Vårt Göteborg : en läsarundersökning ur ett användningsperspektiv. Göteborg: Department of journalism and mass communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Opinion '90

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-01-01–1990-03-31
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

149

Antal individer/objekt

292

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06