Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

Denna datasamling innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete samt f.d. yrkesutövare och även inom dessa klassers undergrupper.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0290

Beskrivning:

Denna datasamling innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete samt f.d. yrkesutövare och även inom dessa klassers undergrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1930-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1930 av Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 1 avd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-01-31 doi:10.5878/001664

Metadata tillagda

Version 1.0:

1991-11-01 doi:10.5878/001007

Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2014). Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001664

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-12-31

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler:

78

Antal individer/objekt:

446

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11