Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0290

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

Denna datasamling innehåller information om totalbefolkningen och det totala antalet yrkesverksamma inom de övergripande yrkesklasserna jordbruk med binäringar, industri och hantverk, handel och samfärdsel, allmän förvaltningstjänst och fria yrken, husligt arbete samt f.d. yrkesutövare och även inom dessa klassers undergrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1930-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1930 av Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 1 avd.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper

Version 1.1

2014-01-31
https://doi.org/10.5878/001664

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (2014). Folkräkningen 1930 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001664

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01–1989-12-31
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

78

Antal individer/objekt

446

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11