Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0291

Beskrivning

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen. I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av yrken inom varje härad och stad.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). <em>Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001008">https://doi.org/10.5878/001008</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

99

Antal individer/objekt

443

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11