Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0291

Beskrivning:

This data collection contains information about total population, total number of professionally employed, income and property within the principal occupational groups agriculture and subsidiary industry, industry and craft, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work, and former professionally employed, and also within subgroups of these principal groups.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1920-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Administrative county district and towns in Sweden.

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges officiella statistik. Kungl Statistiska Centralbyrån. IV. Yrkesräkningen. I: Folkmängden, inkomsten och förmögenhet efter grupper av yrken inom varje härad och stad.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1991-11-01 doi:10.5878/001008

Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). Folkräkningen 1920 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001008

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler:

99

Antal individer/objekt:

443

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11