Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0292

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1890-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

Citering

Peter Hedström. Stockholms universitet, Sociologiska institutionen (1999). <em>Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001012">https://doi.org/10.5878/001012</a>

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

19

Antal individer/objekt

411

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11