Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0292

Beskrivning:

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1890-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0:

1999-01-28 doi:10.5878/001012

Version 1.0:

1992-04-18 doi:10.5878/001011

Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag:

Peter Hedström. Stockholms universitet, Sociologiska institutionen (1999). Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001012

Skapare/primärforskare:

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

19

Antal individer/objekt:

411

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11