Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0292

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, government services and unspecified occupation.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1890-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Peter Hedström. Stockholms universitet (1999). Folkräkningen 1890 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001012

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Peter Hedström - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Variabler

19

Antal individer/objekt

411

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11