Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0293

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

This data collection contains information about population within the principal occupational groups agriculture, industry and mining, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work and unspecified occupation, and also within subgroups of these principal groups.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1910-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1910. Kungliga Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden fördelning efter yrken.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (1991). Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001009

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01–1989-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

32

Antal individer/objekt

475

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11