Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

This data collection contains information about population within the principal occupational groups agriculture, industry and mining, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work and unspecified occupation, and also within subgroups of these principal groups.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0293

Beskrivning

This data collection contains information about population within the principal occupational groups agriculture, industry and mining, commerce, transport, storage and communication, public service, domestic work and unspecified occupation, and also within subgroups of these principal groups.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1910-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 december 1910. Kungliga Statistiska Centralbyrån. III. Folkmängden fördelning efter yrken.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). <em>Folkräkningen 1910 - Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001009">https://doi.org/10.5878/001009</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

32

Antal individer/objekt

475

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11