Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0294

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication, public service and unspecified occupations, and also within subgroups of these principal groups.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1. Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900. Första avdelningen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). <em>Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001010">https://doi.org/10.5878/001010</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01–1989-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

25

Antal individer/objekt

432

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11