Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication, public service and unspecified occupations, and also within subgroups of these principal groups.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0294

Beskrivning

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication, public service and unspecified occupations, and also within subgroups of these principal groups.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1. Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900. Första avdelningen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). <em>Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001010">https://doi.org/10.5878/001010</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler

25

Antal individer/objekt

432

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11