Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication, public service and unspecified occupations, and also within subgroups of these principal groups.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0294

Beskrivning:

This data collection contains information about total population and total number of professionally employed within the principal occupational groups agriculture, industry, commerce, transport, storage and communication, public service and unspecified occupations, and also within subgroups of these principal groups.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1900-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Administrative county district and towns in Sweden.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd XLII:1. Statistiska Centralbyrån. Underdåniga berättelser för år 1900. Första avdelningen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1991-11-01 doi:10.5878/001010

Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (1991). Folkräkningen 1900 - Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001010

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska

Variabler:

25

Antal individer/objekt:

432

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11