Den nationella SOM-undersökningen 1990

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den femte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

1990 års undersökning består av sju sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; islam; fritid; samt bakgrundsuppgifter.

Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1990 gäller viktiga egenskaper hos en dagstidning; prioritering av nyheter från olika områden; förtroende för de svenska massmedierna; huruvida olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda; statens styrning av kommuner, näringsliv och enskilda; åsikter om olika förslag i den svenska miljödebatten, samt egna miljöaktiviteter; och inställning till islam.

Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhä

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0296

Alternativ titel:

Riks-SOM 1990

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den femte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

1990 års undersökning består av sju sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; islam; fritid; samt bakgrundsuppgifter.

Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1990 gäller viktiga egenskaper hos en dagstidning; prioritering av nyheter från olika områden; förtroende för de svenska massmedierna; huruvida olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda; statens styrning av kommuner, näringsliv och enskilda; åsikter om olika förslag i den svenska miljödebatten, samt egna miljöaktiviteter; och inställning till islam.

Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhä

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990

Instrument:

Frågeformulär Riks-SOM 1990 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska medborgare i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Politiska opinioner : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 6. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1991) Åsikter om massmedier och samhälle : SOM-undersökningen 1990. SOM-rapport nr 7. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1995) Swedish Opinion. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-0-9.
SOM-institutets bokserie

Oscarsson, Henrik (red.) (2003) Demokratitrender. SOM-rapport nr 32. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-02-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM-institutet.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002375

Den nationella SOM-undersökningen 1990

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1992). Den nationella SOM-undersökningen 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002375

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-16 — 1991-01-23

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Åtgärder för att minimera bortfall: Frågeformuläret, med en presentationsfolder över undersökningen, ett följebrev och ett portofritt svarskuvert skickades ut den 16 oktober 1990. Redan två dagar senare skickades ett vykort som påminde om enkäten, tackade dem som svarat och bad de som inte hade gjort det att göra så. Tanken var att det första utskicket skulle komma fram senast på fredagen, och påminnelsevykortet redan på måndagen. Påminnelsebrev, samtliga innehållande frågeformulär, svarskuvert och följebrev med anmodan att sända in enkäten, skickades ut ytterligare tre gånger, 30 oktober, 13 och 20 november. Telefonanmaningar till samtliga som ännu inte svarat genomfördes mellan 3 och 9 december. Den 7 januari gjordes ytterligare ett utskick med formulär, svarskuvert och följebrev, men nu enbart till dem som varit omöjliga att spåra via televerket.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

291

Antal individer/objekt:

1582