Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen behandlar svenskarnas attityder till ojämlikhet och är huvudsakligen en replikation av 1987 års modul i International Social Survey Program (ISSP), vilken genomfördes i tio länder. Respondenterna fick bland annat ange hur viktiga man tyckte olika bakgrundsfaktorer är för att ha framgång i livet. Vidare fick man ange sin uppfattning om olika gruppers löner och om löneskillnader i samhället, vilka faktorer som borde påverka lönen, inställning till skatter och hur olika grupper drabbas, och hur stora motsättningar man anser att det finns mellan olika sociala grupper i Sverige. För respondenten finns uppgifter om utbildning, yrke och inkomst samt uppgifter om faderns yrke och en jämförelse mellan det egna och faderns yrke i statushänseende.

Ämnesområde

Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0297

Beskrivning

Undersökningen behandlar svenskarnas attityder till ojämlikhet och är huvudsakligen en replikation av 1987 års modul i International Social Survey Program (ISSP), vilken genomfördes i tio länder. Respondenterna fick bland annat ange hur viktiga man tyckte olika bakgrundsfaktorer är för att ha framgång i livet. Vidare fick man ange sin uppfattning om olika gruppers löner och om löneskillnader i samhället, vilka faktorer som borde påverka lönen, inställning till skatter och hur olika grupper drabbas, och hur stora motsättningar man anser att det finns mellan olika sociala grupper i Sverige. För respondenten finns uppgifter om utbildning, yrke och inkomst samt uppgifter om faderns yrke och en jämförelse mellan det egna och faderns yrke i statushänseende.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04-14 — 1991-07-11

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Attitudes to inequality - a Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2009-07-17
https://doi.org/10.5878/001534

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991

Citeringsförslag

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). <em>Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001534">https://doi.org/10.5878/001534</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-02 — 1991-04

Urvalsstorlek: 1498

Antal ej svarande: 583

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04 — 1991-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

101

Antal individer/objekt

749

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18