Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Kalmar and Öland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. In this survey the respondent had to give an estimation on the share of households reading the local morning papers Barometern and Östra Småland respectively. Furthermore the respondent had to compare the two local papers with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Östra Småland specifically. The respondents also had to indicate a number of reason why they listen to local radio, watch Swedish television, read morning papers and watch cabel-television.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0298

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Kalmar and Öland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. In this survey the respondent had to give an estimation on the share of households reading the local morning papers Barometern and Östra Småland respectively. Furthermore the respondent had to compare the two local papers with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Östra Småland specifically. The respondents also had to indicate a number of reason why they listen to local radio, watch Swedish television, read morning papers and watch cabel-television.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-03-24 — 1989-01-26

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Kalmar och Öland

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kratz, C. (1989) Tidningsläsning i Kalmar och på Öland. Work report no. 54. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2010-02-16 doi:10.5878/002495

Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2010). Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002495

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-03-24 — 1988-06-25

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

409

Antal individer/objekt:

1200

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06