Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Kalmar and Öland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. In this survey the respondent had to give an estimation on the share of households reading the local morning papers Barometern and Östra Småland respectively. Furthermore the respondent had to compare the two local papers with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Östra Småland specifically. The respondents also had to indicate a number of reason why they listen to local radio, watch Swedish television, read morning papers and watch cabel-television.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0298

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Kalmar and Öland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. In this survey the respondent had to give an estimation on the share of households reading the local morning papers Barometern and Östra Småland respectively. Furthermore the respondent had to compare the two local papers with regard to a number of qualities. A battery of questions dealt with the local paper Östra Småland specifically. The respondents also had to indicate a number of reason why they listen to local radio, watch Swedish television, read morning papers and watch cabel-television.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-03-24 — 1989-01-26

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Kalmar och Öland

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Kratz, C. (1989) Tidningsläsning i Kalmar och på Öland. Work report no. 54. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2010). <em>Läsvanestudien 1988 - Kalmar och Öland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002495">https://doi.org/10.5878/002495</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-03-24 — 1988-06-25

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

409

Antal individer/objekt

1200

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06