Läsvanestudien 1987 - Värmland

SND-ID: SND 0300

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Värmland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys, such as the opinion on how the respondent´s local morning paper cover different sports, the opinion on the length of the news articles and the importance of colour pictures in the morning paper. Respondents had to indicate what kind of news they would read first, good ones or bad ones. The respondent also had to compare the two local papers Nya Wermlands-Tidningen and Värmlands Folkblad with regard to a number of qualities. Furthermore the respondents had to indicate on a scale how interested they were in a number of activities.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsramen är baserad på länsstyrelsens personregister.

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-03-27 – 1995-09-17

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Björkqvist, K. (1988) Tidningsläsning i Värmland - en presentation av en läsarundersökning. Work report no. 42. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1987 - Värmland

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1999). Läsvanestudien 1987 - Värmland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002494

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-03-27–1987-06-05
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

411

Antal individer/objekt

1600

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06