Läsvanestudien 1987 - Värmland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Värmland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys, such as the opinion on how the respondent´s local morning paper cover different sports, the opinion on the length of the news articles and the importance of colour pictures in the morning paper. Respondents had to indicate what kind of news they would read first, good ones or bad ones. The respondent also had to compare the two local papers Nya Wermlands-Tidningen and Värmlands Folkblad with regard to a number of qualities. Furthermore the respondents had to indicate on a scale how interested they were in a number of activities.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0300

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Värmland. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys, such as the opinion on how the respondent´s local morning paper cover different sports, the opinion on the length of the news articles and the importance of colour pictures in the morning paper. Respondents had to indicate what kind of news they would read first, good ones or bad ones. The respondent also had to compare the two local papers Nya Wermlands-Tidningen and Värmlands Folkblad with regard to a number of qualities. Furthermore the respondents had to indicate on a scale how interested they were in a number of activities.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-03-27 — 1995-09-17

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkqvist, K. (1988) Tidningsläsning i Värmland - en presentation av en läsarundersökning. Work report no. 42. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-06-01 doi:10.5878/002494

Läsvanestudien 1987 - Värmland

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1999). Läsvanestudien 1987 - Värmland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002494

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-03-27 — 1987-06-05

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

411

Antal individer/objekt:

1600

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06