Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of two municipalities in Södermanland: Katrineholm and Eskilstuna. The number of questions put in this survey is considerable smaller than in previous surveys. Unlike the other readership studies this survey was carried through with telephone interviews.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0302

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of two municipalities in Södermanland: Katrineholm and Eskilstuna. The number of questions put in this survey is considerable smaller than in previous surveys. Unlike the other readership studies this survey was carried through with telephone interviews.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-10-01 — 1990-11-30

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Katrineholm och Eskilstuna

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Severinsson, R. (1992) Med eller utan prenumeration i Eskilstuna och Katrineholm. Presentation av en läsarundersökning från hösten 1990. Report no. 17. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1997). <em>Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002497">https://doi.org/10.5878/002497</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-01 — 1990-11-30

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

111

Antal individer/objekt

837

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06