Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

SND-ID: SND 0302

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of two municipalities in Södermanland: Katrineholm and Eskilstuna. The number of questions put in this survey is considerable smaller than in previous surveys. Unlike the other readership studies this survey was carried through with telephone interviews.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Katrineholm och Eskilstuna

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-10-01 – 1990-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Katrineholm kommun, Eskilstuna kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1992) Med eller utan prenumeration i Eskilstuna och Katrineholm. Presentation av en läsarundersökning från hösten 1990. Report no. 17. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1997). Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002497

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-01–1990-11-30
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

111

Antal individer/objekt

837

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06