Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of two municipalities in Södermanland: Katrineholm and Eskilstuna. The number of questions put in this survey is considerable smaller than in previous surveys. Unlike the other readership studies this survey was carried through with telephone interviews.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0302

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of two municipalities in Södermanland: Katrineholm and Eskilstuna. The number of questions put in this survey is considerable smaller than in previous surveys. Unlike the other readership studies this survey was carried through with telephone interviews.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-10-01 — 1990-11-30

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Katrineholm och Eskilstuna

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Severinsson, R. (1992) Med eller utan prenumeration i Eskilstuna och Katrineholm. Presentation av en läsarundersökning från hösten 1990. Report no. 17. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1997-11-27 doi:10.5878/002497

Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1997). Läsvanestudien 1990 - Katrineholm och Eskilstuna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002497

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10-01 — 1990-11-30

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

111

Antal individer/objekt:

837

Publicerad: 1993-01-01