Läsvanestudien 1986 - Essunga, Götene och Vara

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Västergötland: Essunga, Götene and Vara. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents had to indicate the importance of a number of qualities for the choice of local morning paper, and also the importance of receiving news from certain geographical areas. Other questions dealt with how much of the stuff published about sport, economy, political news etc. the respondent was interested in to read. A comparison was done between the news report in local papers, evening papers, television, national radio and local radio.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0303

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Västergötland: Essunga, Götene and Vara. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents had to indicate the importance of a number of qualities for the choice of local morning paper, and also the importance of receiving news from certain geographical areas. Other questions dealt with how much of the stuff published about sport, economy, political news etc. the respondent was interested in to read. A comparison was done between the news report in local papers, evening papers, television, national radio and local radio.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-01-01 — 1986-01-31

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Essunga, Götene och Vara

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Severinsson, R. (1987) Tidningsläsning i Essunga, Götene och Vara. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1992-09-01 doi:10.5878/002492

Dataset 1

Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1992). Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002492

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01 — 1986-01-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

348

Antal individer/objekt:

1101

Version 1.0:

1992-09-01 doi:10.5878/002493

Dataset 2

Läsvanestudien 1986 - Vara

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1992). Läsvanestudien 1986 - Vara. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002493

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01 — 1986-01-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

326

Antal individer/objekt:

680

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11