Läsvanestudien 1986 - Essunga, Götene och Vara

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Västergötland: Essunga, Götene and Vara. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents had to indicate the importance of a number of qualities for the choice of local morning paper, and also the importance of receiving news from certain geographical areas. Other questions dealt with how much of the stuff published about sport, economy, political news etc. the respondent was interested in to read. A comparison was done between the news report in local papers, evening papers, television, national radio and local radio.

Nyckelord:

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0303

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Västergötland: Essunga, Götene and Vara. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents had to indicate the importance of a number of qualities for the choice of local morning paper, and also the importance of receiving news from certain geographical areas. Other questions dealt with how much of the stuff published about sport, economy, political news etc. the respondent was interested in to read. A comparison was done between the news report in local papers, evening papers, television, national radio and local radio.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-01-01 — 1986-01-31

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Essunga, Götene och Vara

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Severinsson, R. (1987) Tidningsläsning i Essunga, Götene och Vara. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1992-09-01 doi:10.5878/002492

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0303-001

Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene

Citering:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1992). Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002492

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01 — 1986-01-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

348

Antal individer/objekt:

1101

Version 1.0:

1992-09-01 doi:10.5878/002493

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0303-002

Läsvanestudien 1986 - Vara

Citering:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1992). Läsvanestudien 1986 - Vara. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002493

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01 — 1986-01-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

326

Antal individer/objekt:

680