Läsvanestudien 1986 - Essunga, Götene och Vara

SND-ID: SND 0303

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in Västergötland: Essunga, Götene and Vara. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents had to indicate the importance of a number of qualities for the choice of local morning paper, and also the importance of receiving news from certain geographical areas. Other questions dealt with how much of the stuff published about sport, economy, political news etc. the respondent was interested in to read. A comparison was done between the news report in local papers, evening papers, television, national radio and local radio.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Essunga, Götene och Vara

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-01-01 – 1986-01-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Essunga kommun, Vara kommun, Götene kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1987) Tidningsläsning i Essunga, Götene och Vara. Göteborg: Department of Political Science.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1992). Läsvanestudien 1986 - Essunga och Götene. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002492

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01–1986-01-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

348

Antal individer/objekt

1101

Dataset 2
Läsvanestudien 1986 - Vara

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1992). Läsvanestudien 1986 - Vara. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002493

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-01-01–1986-01-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

326

Antal individer/objekt

680

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11