Välfärdsstatsundersökningen 1986

Den här studien är en del av samlingen Välfärdsstatsundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det andra var avsikten att fånga både attityder till den allmänna politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och tjänster. Utifrån en teoretisering av olika 'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde innehålla.

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0304

Alternativ titel

Åsikter om den offentliga sektorn 1986

Beskrivning

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det andra var avsikten att fånga både attityder till den allmänna politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och tjänster. Utifrån en teoretisering av olika 'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde innehålla.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-04-14 — 1986-07-11

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Eger, M A. Even in Sweden: The effect of immigration on support for welfare state spending. Studentarbete vid Department of Sociology, University of Washington

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Välfärdsstatsundersökningen 1986

Citeringsförslag

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1992). <em>Välfärdsstatsundersökningen 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002501">https://doi.org/10.5878/002501</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-04-14 — 1986-07-11

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

96

Antal individer/objekt

1003

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-03