Kommunmedborgarundersökningen 1991

Skapare/primärforskare:

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
informationssamhället, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0306

Beskrivning:

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-09-01 — 1991-12-31

Instrument:

Frågeformulär huvudundersökningen (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Upplands-Väsby, Nacka, Tierp, Uppsala, Enköping, Katrineholm, Eksjö, Kalmar, Staffanstorp, Kävlinge, Sjöbo, Trelleborg, Munkedal, Lysekil, Tranemo, Grästorp, Töreboda, Lidköping, Kil, Surahammar, Västerås, Härjedalen, Sorsele, Kalix, Gällivare, Luleå, Ale och Göteborg.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 bosatta i någon av de 28 kommuner som ingår i urvalet.

Tidsdimension:

Finansiering:

Kommunförbundet

Landstingsförbundet

Civildepartementet

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
informationssamhället, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, F., Lorentzon, L.O., & Strömberg, L. (1993) Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign, urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall. Work report no.1 1993. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

1997-05-13 doi:10.5878/001046

Version 1.0:

1995-07-06 doi:10.5878/001045

Dataset 1

Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning

Citeringsförslag:

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001046

Skapare/primärforskare:

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09 — 1991-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

270

Antal individer/objekt:

7633

Version 1.0:

1995-07-07 doi:10.5878/002651

Dataset 2

Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning

Citeringsförslag:

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002651

Skapare/primärforskare:

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09 — 1991-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

218

Antal individer/objekt:

1006

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13