Kommunmedborgarundersökningen 1991

SND-ID: SND 0306

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Kommunförbundet

Finansiering 2

 • Finansiär: Landstingsförbundet

Finansiering 3

 • Finansiär: Civildepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 bosatta i någon av de 28 kommuner som ingår i urvalet.

Tidsdimension

Urvalsmetod

I undersökningen ingår 28 kommuner. Principen är att basurvalet uppgår till 150 individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års undersökning och för vilka det därför finns särskilda möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-09-01 – 1991-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Upplands-Väsby, Nacka, Tierp, Uppsala, Enköping, Katrineholm, Eksjö, Kalmar, Staffanstorp, Kävlinge, Sjöbo, Trelleborg, Munkedal, Lysekil, Tranemo, Grästorp, Töreboda, Lidköping, Kil, Surahammar, Västerås, Härjedalen, Sorsele, Kalix, Gällivare, Luleå, Ale och Göteborg.

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Johansson, F., Lorentzon, L.O., & Strömberg, L. (1993) Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign, urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall. Work report no.1 1993. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet (1997). Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001046

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09–1991-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär huvudundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

270

Antal individer/objekt

7633

Dataset 2
Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning

Version 1.0

Citering

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet (1995). Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002651

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09–1991-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

218

Antal individer/objekt

1006

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13