Kommunmedborgarundersökningen 1991

Beställ data

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Ämnesområde

Informationssamhället, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare

SND-ID: SND 0306

Beskrivning

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-09-01 — 1991-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Upplands-Väsby, Nacka, Tierp, Uppsala, Enköping, Katrineholm, Eksjö, Kalmar, Staffanstorp, Kävlinge, Sjöbo, Trelleborg, Munkedal, Lysekil, Tranemo, Grästorp, Töreboda, Lidköping, Kil, Surahammar, Västerås, Härjedalen, Sorsele, Kalix, Gällivare, Luleå, Ale och Göteborg.

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 bosatta i någon av de 28 kommuner som ingår i urvalet.

Tidsdimension

Urvalsmetod

I undersökningen ingår 28 kommuner. Principen är att basurvalet uppgår till 150 individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års undersökning och för vilka det därför finns särskilda möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Kommunförbundet

Finansiär: Civildepartementet

Finansiär: Landstingsförbundet

Ämnesområde

Informationssamhället, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Johansson, F., Lorentzon, L.O., & Strömberg, L. (1993) Kommunmedborgarundersökningen 1991. Undersökningsdesign, urval, datainsamling, marginalfördelningar och bortfall. Work report no.1 1993. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning

Citering

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1997). <em>Kommunmedborgarundersökningen 1991 - huvudundersökning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001046">https://doi.org/10.5878/001046</a>

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09 — 1991-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär huvudundersökningen (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

270

Antal individer/objekt

7633

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning

Citering

Folke Johansson, Jörgen Westerståhl, Lars Strömberg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002651">https://doi.org/10.5878/002651</a>

Skapare/primärforskare

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-09 — 1991-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Göteborgsundersökningen (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

218

Antal individer/objekt

1006

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13