De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Tomas Fürth - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie är en del av forskningsprojektet 'Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden', knutet till historiska institutionen vid Stockholms universitet. Stockholm valdes som undersökningsort på grund av sitt differentierade näringsliv och för att stadens komplexa näringsliv var känt sedan tidigare forskning. Tidsperioden 1928-1936 valdes för att man därigenom kom att täcka högkonjunkturerna före och efter 1930-talets depression. Ett systematiskt urval i två omgångar gjordes från Hjälpbyråns nummerregister innehållande 20 073 kort. Av de 988 personer som drogs saknade 666 personer arbete den sista februari 1933. Denna grupp utgör således undersökningens population. Studien behandlar de arbetslösas sociala villkor under 1930-talets depressionsår, vilka som blivit arbetslösa, omständigheterna kring arbetslöshetens inträde, arbetslöshetens inverkan på de drabbades levnadsnivå och möjligheterna att återgå till arbetslivet när krisen börjar övervinnas. Undersökningen innehåller uppgifter om den arbetslöses situation vid fem tillfällen: det år arbetslösheten inträdde, det år arbetslösh

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Riksarkivet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Tomas Fürth - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0307

Beskrivning:

Denna studie är en del av forskningsprojektet 'Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden', knutet till historiska institutionen vid Stockholms universitet. Stockholm valdes som undersökningsort på grund av sitt differentierade näringsliv och för att stadens komplexa näringsliv var känt sedan tidigare forskning. Tidsperioden 1928-1936 valdes för att man därigenom kom att täcka högkonjunkturerna före och efter 1930-talets depression. Ett systematiskt urval i två omgångar gjordes från Hjälpbyråns nummerregister innehållande 20 073 kort. Av de 988 personer som drogs saknade 666 personer arbete den sista februari 1933. Denna grupp utgör således undersökningens population. Studien behandlar de arbetslösas sociala villkor under 1930-talets depressionsår, vilka som blivit arbetslösa, omständigheterna kring arbetslöshetens inträde, arbetslöshetens inverkan på de drabbades levnadsnivå och möjligheterna att återgå till arbetslivet när krisen börjar övervinnas. Undersökningen innehåller uppgifter om den arbetslöses situation vid fem tillfällen: det år arbetslösheten inträdde, det år arbetslösh

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1928-01-01 — 1935-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Hjälpsökande personer i Stockholm som saknade arbete 1933-02-28.

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fürth, T. (1979) De arbetslösa och 1930-talskrisen : en kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936(The unemployed and the crises of the nineteen thirties. A collective biography of applicants for unemployment relief in Stockholm 1928-1936; with a summary in English). Stockholm: Stockholms kommunalförvaltning. ISBN: 91-85676-02-0.
Google Books Libris
ISBN: 91-85676-02-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-03-19 doi:10.5878/000919

De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936

Citeringsförslag:

Tomas Fürth. Riksarkivet, Historiska institutionen (1999). De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000919

Skapare/primärforskare:

Tomas Fürth - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

232

Antal individer/objekt:

666

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06