Läsvanestudien 1985 - Södermanland

SND-ID: SND 0308

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna undersökning ingår i forskningsprogrammet "Dagspresskollegiet". Målgruppen i denna undersökning var invånarna i fyra kommuner i Södermanland: Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Kungsör. De flesta av frågorna är replikeringar av frågor som ställts i tidigare Läsvanestudier, det vill säga frågor om läsvanor, prenumerationer av papper, läsintressen och bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och festpreferenser. Det fanns också ett antal frågor som inte ställdes i tidigare undersökningar. I denna undersökning frågades respondenterna om deras åsikt om förekomsten av oriktig eller vilseledande information i olika nyhetsmedier; om nyhetsbrevet bör påverkas av den redaktionella politiska ståndpunkten; och vikten av en rad olika samhällsmål i de kommande tio åren.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Eskilstuna, Flen, Strängnäs och Kungsör

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-01-01 – 1985-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Flen kommun, Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Kungsör kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Severinsson, R. (1985) Tidningsläsning i Södermanland. Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1985 - Södermanland

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1993). Läsvanestudien 1985 - Södermanland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6p9p-zz90

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01–1985-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

326

Antal individer/objekt

1820

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06