Läsvanestudien 1984 - Alingsås

SND-ID: SND 0309

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Alingsås. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. These questions dealt with: the importance of getting news from different areas; opinions on Alingsås Tidning, Göteborgs-Posten and Alingsås Kuriren; and the importance of a number of political goals. The respondents also had to state if they agreed or disagreed with a number of statements on politicians and authorities.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Alingsås kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1984-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Alingsås kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
Läsvanestudien 1984 - Alingsås

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1993). Läsvanestudien 1984 - Alingsås. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/55ka-dp70

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1984-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

308

Antal individer/objekt

476

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06