Läsvanestudien 1984 - Stockholm

SND-ID: SND 0310

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Stockholm. Some of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. The respondents were asked about the household´s media-equipment and use of video. There were also a battery of questions dealing with radio listening - amount, place, types of programs and broadcasting (national, provincial or local). Special attention was put on local radio and local-TV broadcasting and the respondents view on this new phenomena.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Stockholms kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1984-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
Läsvanestudien 1984 - Stockholm

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1993). Läsvanestudien 1984 - Stockholm. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/df21-y755

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1984-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

321

Antal individer/objekt

1370

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06