Läsvanestudien 1984 - Södra Halland

SND-ID: SND 0311

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of three municipalities in southern Halland: Halmstad, Hylte and Laholm. Most of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also questions not asked in previous surveys. In this survey the respondents were asked if they had enough knowledge in English to follow an English or American program without Swedish subtitles. Another question dealt with who had the greatest influence on the choice of morning paper. A battery of questions dealt with the local paper Hallands-Posten specifically.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Halmstad, Hylte och Laholm

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1984-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Hylte kommun, Halmstad kommun, Laholm kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Reimer, B. (1984) Tidningsläsning i södra Halland. Göteborg: Department of Political Science.
Libris | Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1984 - Södra Halland

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1993). Läsvanestudien 1984 - Södra Halland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/r869-3k74

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-01-01–1984-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

667

Antal individer/objekt

1425

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06