Läsvanestudien 1981 - Sundsvall

SND-ID: SND 0312

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´, a program considering the local population´s reading habits and attitudes toward the local press. Inhabitants of Sundsvall were asked about how often they read a number of specified papers and if they were subscribers; if they had subscribed earlier and reason for interruption; changes of morning paper the last ten years; subscription for morning paper the last ten years, choice of newspaper and reason for this choice; changes of paper, and reason why; purchase of single copies for a number of papers; regulary reading of local morning paper; time spent with the morning paper; amount read of different contents; availability of local morning paper at place of work; opinions on different front pages; the importance of coulored pictures in the morning paper; the importance of advertisement when choosing a newspaper; important contents of a morning paper. The respondents also had to indicate if they agreed or disagreed with a number of statements on newspapers, radio and television. Other questions dealt with how often the respond

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sundsvall kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-01-01 – 1981-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sundsvall kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
Läsvanestudien 1981 - Sundsvall

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1993). Läsvanestudien 1981 - Sundsvall. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2kvq-ra16

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-01–1981-01-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

522

Antal individer/objekt

788

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06