Läsvanestudien 1981 - Sundsvall

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´, a program considering the local population´s reading habits and attitudes toward the local press. Inhabitants of Sundsvall were asked about how often they read a number of specified papers and if they were subscribers; if they had subscribed earlier and reason for interruption; changes of morning paper the last ten years; subscription for morning paper the last ten years, choice of newspaper and reason for this choice; changes of paper, and reason why; purchase of single copies for a number of papers; regulary reading of local morning paper; time spent with the morning paper; amount read of different contents; availability of local morning paper at place of work; opinions on different front pages; the importance of coulored pictures in the morning paper; the importance of advertisement when choosing a newspaper; important contents of a morning paper. The respondents also had to indicate if they agreed or disagreed with a number of statements on newspapers, radio and television. Other questions dealt with how often the respond

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0312

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´, a program considering the local population´s reading habits and attitudes toward the local press. Inhabitants of Sundsvall were asked about how often they read a number of specified papers and if they were subscribers; if they had subscribed earlier and reason for interruption; changes of morning paper the last ten years; subscription for morning paper the last ten years, choice of newspaper and reason for this choice; changes of paper, and reason why; purchase of single copies for a number of papers; regulary reading of local morning paper; time spent with the morning paper; amount read of different contents; availability of local morning paper at place of work; opinions on different front pages; the importance of coulored pictures in the morning paper; the importance of advertisement when choosing a newspaper; important contents of a morning paper. The respondents also had to indicate if they agreed or disagreed with a number of statements on newspapers, radio and television. Other questions dealt with how often the respond

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-01-01 — 1981-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sundsvall kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sundsvall kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Läsvanestudien 1981 - Sundsvall

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-01-01 — 1981-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

522

Antal individer/objekt:

788

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06