Läsvanestudien 1982 - Jönköping

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Jönköping. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. These questions dealt with: the importance of newsbills when buying single copies of morning papers and evening papers; viewing different types of TV-programs; spare-time activities; attention to different types of advertisement. The respondents were to give their opinion on news reports and presentations in the TV news magazines, Rapport and Aktuellt, and in the local morning papers Jönköpings-Posten and Smålands Folkblad. This was done by indicating location on a scale between a pair of contradictions describing different qualities. A battery of questions dealt with the local paper Jönköpings-Posten specifically.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0314

Beskrivning:

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Jönköping. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. These questions dealt with: the importance of newsbills when buying single copies of morning papers and evening papers; viewing different types of TV-programs; spare-time activities; attention to different types of advertisement. The respondents were to give their opinion on news reports and presentations in the TV news magazines, Rapport and Aktuellt, and in the local morning papers Jönköpings-Posten and Smålands Folkblad. This was done by indicating location on a scale between a pair of contradictions describing different qualities. A battery of questions dealt with the local paper Jönköpings-Posten specifically.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-01-01 — 1982-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Jönköping kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Jönköpings kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Läsvanestudien 1982 - Jönköping

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-01 — 1982-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

507

Antal individer/objekt:

584

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06