Läsvanestudien 1982 - Jönköping

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Jönköping. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. These questions dealt with: the importance of newsbills when buying single copies of morning papers and evening papers; viewing different types of TV-programs; spare-time activities; attention to different types of advertisement. The respondents were to give their opinion on news reports and presentations in the TV news magazines, Rapport and Aktuellt, and in the local morning papers Jönköpings-Posten and Smålands Folkblad. This was done by indicating location on a scale between a pair of contradictions describing different qualities. A battery of questions dealt with the local paper Jönköpings-Posten specifically.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0314

Beskrivning

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Jönköping. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studies, i.e. questions concerning reading habits, subscriptions of papers, reading interests and background variables such as gender, age, education and party preference. There were also a number of questions not asked in previous surveys. These questions dealt with: the importance of newsbills when buying single copies of morning papers and evening papers; viewing different types of TV-programs; spare-time activities; attention to different types of advertisement. The respondents were to give their opinion on news reports and presentations in the TV news magazines, Rapport and Aktuellt, and in the local morning papers Jönköpings-Posten and Smålands Folkblad. This was done by indicating location on a scale between a pair of contradictions describing different qualities. A battery of questions dealt with the local paper Jönköpings-Posten specifically.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-01-01 — 1982-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Jönköping kommun

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Jönköpings kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ladda ner metadata

Läsvanestudien 1982 - Jönköping

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-01-01 — 1982-01-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

507

Antal individer/objekt

584

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06