SIFO 1989: Det naturliga steget

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Beskrivning

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Ämnesområde

Informationssamhället, Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Identifierare

SND-ID: SND 0334

Beskrivning

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-02-01

1989-05-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Informationssamhället, Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget (1993). <em>SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001048">https://doi.org/10.5878/001048</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

172

Antal individer/objekt

1096

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget (1993). <em>SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002448">https://doi.org/10.5878/002448</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

171

Antal individer/objekt

1055

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06