SIFO 1989: Det naturliga steget

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Identifierare:

SND-ID: SND 0334

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-02-01

1989-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsdimension:

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/001048

Dataset 1

SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001048

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

172

Antal individer/objekt:

1096

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002448

Dataset 2

SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002448

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

171

Antal individer/objekt:

1055

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06