SIFO 1989: Det naturliga steget

SND-ID: SND 0334

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Beskrivning

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfrågor, orsaker till miljöproblem och hur orolig man är för olika miljöproblem. Andra frågor gällde förtroendet för olika grupper i samhället då det gäller miljöproblem och egna aktiviteter för att förbättra miljön. Den del av undersökningen som genomfördes efter kampanjen innehöll även frågor om hur man tagit del av programmet och hur man uppfattat det.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-02-01

1989-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationssamhället, Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget (1993). SIFO 1989: Det naturliga steget - Före kampanjen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001048

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Variabler

172

Antal individer/objekt

1096

Dataset 2
SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Det naturliga steget (1993). SIFO 1989: Det naturliga steget - Efter kampanjen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002448

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Det naturliga steget

Variabler

171

Antal individer/objekt

1055

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06