SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Beskrivning

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka opinionen runt hur frågor om bilism ska behandlas av politiker och myndigheter. Den svarande måste svara om de är överens eller inte med olika påstående så som; strängare miljökrav på bilismen, öka statsinkomster genom ökad beskattning av bilar och olika insatser för att göra det lättare eller svårare att äga eller använda bilar. De svarande tillfrågades om hushållets beroende av bil. Andra frågor handlade om tidningen ”utan bilen stannar Sverige”. Tidningen visades för de svarande och de fick ge sin åsikt om artiklarna och reklamen. Bakgrundsvariabler inkluderar ålder, boende, storlek på hushållet, ålder på medlemmar av hushållet, vuxna utflugna barn, bilägande, inkomst, civilstånd, utbildning, yrke, anställning i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, storlek på arbetsplats, kön, medborgarskap och partipreferens.
.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Identifierare

SND-ID: SND 0335

Beskrivning

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka opinionen runt hur frågor om bilism ska behandlas av politiker och myndigheter. Den svarande måste svara om de är överens eller inte med olika påstående så som; strängare miljökrav på bilismen, öka statsinkomster genom ökad beskattning av bilar och olika insatser för att göra det lättare eller svårare att äga eller använda bilar. De svarande tillfrågades om hushållets beroende av bil. Andra frågor handlade om tidningen ”utan bilen stannar Sverige”. Tidningen visades för de svarande och de fick ge sin åsikt om artiklarna och reklamen. Bakgrundsvariabler inkluderar ålder, boende, storlek på hushållet, ålder på medlemmar av hushållet, vuxna utflugna barn, bilägande, inkomst, civilstånd, utbildning, yrke, anställning i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, storlek på arbetsplats, kön, medborgarskap och partipreferens.
.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Motorbranschens Riksförbund, Bilindustriföreningen (1993). <em>SIFO 1982: Bilismens politiska villkor</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002449">https://doi.org/10.5878/002449</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

89

Antal individer/objekt

1026

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06