SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Beskrivning:

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka opinionen runt hur frågor om bilism ska behandlas av politiker och myndigheter. Den svarande måste svara om de är överens eller inte med olika påstående så som; strängare miljökrav på bilismen, öka statsinkomster genom ökad beskattning av bilar och olika insatser för att göra det lättare eller svårare att äga eller använda bilar. De svarande tillfrågades om hushållets beroende av bil. Andra frågor handlade om tidningen ”utan bilen stannar Sverige”. Tidningen visades för de svarande och de fick ge sin åsikt om artiklarna och reklamen. Bakgrundsvariabler inkluderar ålder, boende, storlek på hushållet, ålder på medlemmar av hushållet, vuxna utflugna barn, bilägande, inkomst, civilstånd, utbildning, yrke, anställning i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, storlek på arbetsplats, kön, medborgarskap och partipreferens.
.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Identifierare:

SND-ID: SND 0335

Beskrivning:

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka opinionen runt hur frågor om bilism ska behandlas av politiker och myndigheter. Den svarande måste svara om de är överens eller inte med olika påstående så som; strängare miljökrav på bilismen, öka statsinkomster genom ökad beskattning av bilar och olika insatser för att göra det lättare eller svårare att äga eller använda bilar. De svarande tillfrågades om hushållets beroende av bil. Andra frågor handlade om tidningen ”utan bilen stannar Sverige”. Tidningen visades för de svarande och de fick ge sin åsikt om artiklarna och reklamen. Bakgrundsvariabler inkluderar ålder, boende, storlek på hushållet, ålder på medlemmar av hushållet, vuxna utflugna barn, bilägande, inkomst, civilstånd, utbildning, yrke, anställning i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, storlek på arbetsplats, kön, medborgarskap och partipreferens.
.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-04-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002449

SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Motorbranschens Riksförbund, Bilindustriföreningen. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1982: Bilismens politiska villkor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002449

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

89

Antal individer/objekt:

1026

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06