SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

SND-ID: SND 0335

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Beskrivning

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka opinionen runt hur frågor om bilism ska behandlas av politiker och myndigheter. Den svarande måste svara om de är överens eller inte med olika påstående så som; strängare miljökrav på bilismen, öka statsinkomster genom ökad beskattning av bilar och olika insatser för att göra det lättare eller svårare att äga eller använda bilar. De svarande tillfrågades om hushållets beroende av bil. Andra frågor handlade om tidningen ”utan bilen stannar Sverige”. Tidningen visades för de svarande och de fick ge sin åsikt om artiklarna och reklamen. Bakgrundsvariabler inkluderar ålder, boende, storlek på hushållet, ålder på medlemmar av hushållet, vuxna utflugna barn, bilägande, inkomst, civilstånd, utbildning, yrke, anställning i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, storlek på arbetsplats, kön, medborgarskap och partipreferens.
.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1982-04-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1982: Bilismens politiska villkor

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Motorbranschens Riksförbund, Bilindustriföreningen (1993). SIFO 1982: Bilismens politiska villkor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002449

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Motorbranschens Riksförbund

Bilindustriföreningen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-04-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

89

Antal individer/objekt

1026

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06