SIFO 1987: Bilism och miljön

SND-ID: SND 0336

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Beskrivning

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-12-07

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

miljö, bilar

Publikationer
Dataset
SIFO 1987: Bilism och miljön

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Din Bil (1993). SIFO 1987: Bilism och miljön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002450

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-07
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

1001

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06