SIFO 1987: Bilism och miljön

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Beskrivning

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Identifierare

SND-ID: SND 0336

Beskrivning

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-12-07

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1987: Bilism och miljön

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Din Bil (1993). <em>SIFO 1987: Bilism och miljön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002450">https://doi.org/10.5878/002450</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-07

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

37

Antal individer/objekt

1001

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06