SIFO 1987: Bilism och miljön

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Beskrivning:

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Identifierare:

SND-ID: SND 0336

Beskrivning:

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude toward heavier environmental demands on cars, and on inner-city traffic limitations. The respondents were also asked about changes already made in one owns driving and changes one is prepared to do for improving the environment. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, trade union, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-12-07

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002450

SIFO 1987: Bilism och miljön

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Din Bil. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1987: Bilism och miljön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002450">https://doi.org/10.5878/002450</a>

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Din Bil

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-12-07

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

37

Antal individer/objekt:

1001

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06