SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

SND-ID: SND 0337

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Managers of companies associated to the Federation of Swedish Industries.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-06-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Industriförbundet (1993). SIFO 1987: Industrins chefer om miljön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002451

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-06-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

87

Antal individer/objekt

314

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06