SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Identifierare

SND-ID: SND 0337

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-06-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Managers of companies associated to the Federation of Swedish Industries.

Tidsdimension

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

Citeringsförslag

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Industriförbundet (1993). <em>SIFO 1987: Industrins chefer om miljön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002451">https://doi.org/10.5878/002451</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-06-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

87

Antal individer/objekt

314

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06