SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Identifierare:

SND-ID: SND 0337

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfrågor och vikten av miljöaspekter när man utvecklar ny technologi och nya produkter. Cheferna måste också ange de största miljöproblemen som finns i företaget i både nutid och inom de närmsta två åren, om företaget hade några utsläppsrättigheter samt vilka planer det finns för att minska utsläppen. Vidare ställdes de svarande frågan om de hade förtroende för institutioner inom miljöområdet, miljöaktivister och journalister. Det fanns också ett antal frågor som handlade om uppfattningen om sättet Industriförbundet agerar i miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om antalet anställda, omsättning och branschorganisationer.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-06-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Managers of companies associated to the Federation of Swedish Industries.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002451

SIFO 1987: Industrins chefer om miljön

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Industriförbundet. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1987: Industrins chefer om miljön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002451">https://doi.org/10.5878/002451</a>

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-06-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

87

Antal individer/objekt:

314

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06