SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Beskrivning

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Identifierare

SND-ID: SND 0340

Beskrivning

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-08-02

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Miljö och naturvård, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Veckans Affärer (1993). <em>SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002452">https://doi.org/10.5878/002452</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-08-02

Datainsamlare: SIFO Research International

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

22

Antal individer/objekt

1472

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06