SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Beskrivning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Identifierare:

SND-ID: SND 0340

Beskrivning:

Studien har genomförts av SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar) på uppdrag av tidningen Veckans Affärer 1988. Materialet består av information om vilket politiskt parti respondenterna ansåg hade de bästa idéerna för att lösa miljöproblemen och vikten av miljöfrågor vid val av parti att rösta på till riksdagsvalet. Innehåller även frågor om Miljöpartiets förmåga att förverkliga sitt partiprogram vid en eventuell plats i riksdagen, om respondenten tänkt rösta på Miljöpartiet i valet 1988 samt flertalet bakgrundsvariabler som exempelvis kön, ålder, partisympati, yrke och vana av att rösta.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-08-02

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002452

SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Veckans Affärer. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1988: Om miljöpartiet kommer in i riksdagen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002452

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Veckans Affärer

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-08-02

Datainsamlare: SIFO Research International

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

1472

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06