SIFO 1988: Risker

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) utförde undersökningen på uppdrag av Apotekarsocieteten. Frågorna ingick i SIFO-buss B88003/004. Undersökningen innehåller frågor om man uppfattar det som om livet blivit mera riskfyllt än vad det var tjugo år tidigare, vad man upplevde som det allvarligaste hotet mot hälsan och om man ofta tänker på att man kan råka ut för något farligt. En serie frågor berör särskilt inställningen till faran med läkemedel. Respondenterna fick även uppge sin inställning till ett antal påståenden om risker samt ange hur man ser på de risker som finns i tillvaron. Bakgrundsfrågorna tar upp ålder, bostadstyp, hushållets storlek, hushållsmedlemmarnas ålder, vuxna barn som flyttat hemifrån, bilinnehav, hushållets månatliga penningbehov, månadsinkomst, civilstånd, utbildning, hel- eller deltidsarbete, anställd eller företagare, privat eller offentlig tjänst, facklig anslutning, arbetsplatsens storlek, kön, svenskt medborgarskap samt partipreferens.

Nyckelord:

Identifierare:

SND-ID: SND 0342

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) utförde undersökningen på uppdrag av Apotekarsocieteten. Frågorna ingick i SIFO-buss B88003/004. Undersökningen innehåller frågor om man uppfattar det som om livet blivit mera riskfyllt än vad det var tjugo år tidigare, vad man upplevde som det allvarligaste hotet mot hälsan och om man ofta tänker på att man kan råka ut för något farligt. En serie frågor berör särskilt inställningen till faran med läkemedel. Respondenterna fick även uppge sin inställning till ett antal påståenden om risker samt ange hur man ser på de risker som finns i tillvaron. Bakgrundsfrågorna tar upp ålder, bostadstyp, hushållets storlek, hushållsmedlemmarnas ålder, vuxna barn som flyttat hemifrån, bilinnehav, hushållets månatliga penningbehov, månadsinkomst, civilstånd, utbildning, hel- eller deltidsarbete, anställd eller företagare, privat eller offentlig tjänst, facklig anslutning, arbetsplatsens storlek, kön, svenskt medborgarskap samt partipreferens.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-01-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Nyckelord:

Version 1.0:

1995-07-07 doi:10.5878/001094

Tillgänglig dokumentation:

SIFO 1988: Risker

Citering:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Apotekarsocieten. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). SIFO 1988: Risker. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001094

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

120

Antal individer/objekt:

1033