SIFO 1988: Risker

SND-ID: SND 0342

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Apotekarsocieten

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) utförde undersökningen på uppdrag av Apotekarsocieteten. Frågorna ingick i SIFO-buss B88003/004. Undersökningen innehåller frågor om man uppfattar det som om livet blivit mera riskfyllt än vad det var tjugo år tidigare, vad man upplevde som det allvarligaste hotet mot hälsan och om man ofta tänker på att man kan råka ut för något farligt. En serie frågor berör särskilt inställningen till faran med läkemedel. Respondenterna fick även uppge sin inställning till ett antal påståenden om risker samt ange hur man ser på de risker som finns i tillvaron. Bakgrundsfrågorna tar upp ålder, bostadstyp, hushållets storlek, hushållsmedlemmarnas ålder, vuxna barn som flyttat hemifrån, bilinnehav, hushållets månatliga penningbehov, månadsinkomst, civilstånd, utbildning, hel- eller deltidsarbete, anställd eller företagare, privat eller offentlig tjänst, facklig anslutning, arbetsplatsens storlek, kön, svenskt medborgarskap samt partipreferens.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-01-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

risk, läkemedel, faror

Publikationer
Dataset
SIFO 1988: Risker

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Apotekarsocieten (1995). SIFO 1988: Risker. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001094

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Apotekarsocieten

Variabler

120

Antal individer/objekt

1033

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06