SIFO 1989: EG-opinionen

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter om utvecklingen av levnadsstandarden, välfärden och antalet jobb om Sverige blir medlem i EG; inställning till den fria arbetsmarknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap skulle påverka t.ex. miljöskyddet, arbetsmiljön, och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, fackföreningsmedlemskap, röstningsvanor och politiska preferenser.

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Identifierare

SND-ID: SND 0343

Beskrivning

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter om utvecklingen av levnadsstandarden, välfärden och antalet jobb om Sverige blir medlem i EG; inställning till den fria arbetsmarknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap skulle påverka t.ex. miljöskyddet, arbetsmiljön, och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, fackföreningsmedlemskap, röstningsvanor och politiska preferenser.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-08-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1989: EG-opinionen

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Svenska Arbetsgivareföreningen (1995). <em>SIFO 1989: EG-opinionen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002440">https://doi.org/10.5878/002440</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-08-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

26

Antal individer/objekt

1878

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06