SIFO 1989: EG-opinionen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning:

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter om utvecklingen av levnadsstandarden, välfärden och antalet jobb om Sverige blir medlem i EG; inställning till den fria arbetsmarknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap skulle påverka t.ex. miljöskyddet, arbetsmiljön, och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, fackföreningsmedlemskap, röstningsvanor och politiska preferenser.

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Identifierare:

SND-ID: SND 0343

Beskrivning:

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter om utvecklingen av levnadsstandarden, välfärden och antalet jobb om Sverige blir medlem i EG; inställning till den fria arbetsmarknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap skulle påverka t.ex. miljöskyddet, arbetsmiljön, och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, fackföreningsmedlemskap, röstningsvanor och politiska preferenser.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-08-21

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-07 doi:10.5878/002440

SIFO 1989: EG-opinionen

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Svenska Arbetsgivareföreningen. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). SIFO 1989: EG-opinionen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002440

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-08-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

1878

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06