SIFO 1989: Biltrafiken i storstäder

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Sveriges Television AB, Rapport/TV2

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Rapport/TV2. Frågorna som ingick i SIFO-buss 89085 behandlar respondenternas inställning till bilismen i storstäder respektive sin egen hemkommun - bör biltrafiken förbjudas, tillåtas men begränsas, vara som den är eller ska en ökning tillåtas. Vidare tillfrågades man om det vore bra att införa avgifter för att köra bil i stora städers centrala delar och om man tror att politikerna i så fall kommer att satsa mera på kollektivtrafiken. Avslutningsvis fick man ange om man tycker att man måste acceptera en sämre miljö till följd av bilismen om man bor i en stads centrala delar.
Bakgrundsvariablerna inkluderar frågor om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, sysselsättning, privat eller offentlig arbetsgivare, facklig anslutning samt partipreferens.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Sveriges Television AB, Rapport/TV2

Identifierare:

SND-ID: SND 0344

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Rapport/TV2. Frågorna som ingick i SIFO-buss 89085 behandlar respondenternas inställning till bilismen i storstäder respektive sin egen hemkommun - bör biltrafiken förbjudas, tillåtas men begränsas, vara som den är eller ska en ökning tillåtas. Vidare tillfrågades man om det vore bra att införa avgifter för att köra bil i stora städers centrala delar och om man tror att politikerna i så fall kommer att satsa mera på kollektivtrafiken. Avslutningsvis fick man ange om man tycker att man måste acceptera en sämre miljö till följd av bilismen om man bor i en stads centrala delar.
Bakgrundsvariablerna inkluderar frågor om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, sysselsättning, privat eller offentlig arbetsgivare, facklig anslutning samt partipreferens.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-06-26

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002454

SIFO 1989: Biltrafiken i storstäder

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Sveriges Television AB, Rapport/TV2. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1989: Biltrafiken i storstäder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002454

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Sveriges Television AB, Rapport/TV2

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

23

Antal individer/objekt:

1911

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06