SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till införande av bilavgifter i storstäderna. Förutom frågan om man tyckte det var bra eller dåligt att införa avgifter för att köra i storstädernas centrala delar fick man besvara hur ofta man själv körde bil i storstäder, samt vilka konsekvenser införande av bilavgifter skulle ha på det egna bilkörandet. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i facklig organisation, rösträtt, röstvanor, bästa parti och partival i riksdagsvalet 1988.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare:

SND-ID: SND 0345

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till införande av bilavgifter i storstäderna. Förutom frågan om man tyckte det var bra eller dåligt att införa avgifter för att köra i storstädernas centrala delar fick man besvara hur ofta man själv körde bil i storstäder, samt vilka konsekvenser införande av bilavgifter skulle ha på det egna bilkörandet. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i facklig organisation, rösträtt, röstvanor, bästa parti och partival i riksdagsvalet 1988.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-09-21

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002455

SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

Citeringsförslag:

Stockholms handelskammare, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002455">https://doi.org/10.5878/002455</a>

Skapare/primärforskare:

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-09-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

1696

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06