SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

SND-ID: SND 0345

Skapare/primärforskare

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till införande av bilavgifter i storstäderna. Förutom frågan om man tyckte det var bra eller dåligt att införa avgifter för att köra i storstädernas centrala delar fick man besvara hur ofta man själv körde bil i storstäder, samt vilka konsekvenser införande av bilavgifter skulle ha på det egna bilkörandet. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i facklig organisation, rösträtt, röstvanor, bästa parti och partival i riksdagsvalet 1988.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-09-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Stockholms handelskammare, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002455

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-09-21
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

1696

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06