SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

Beställ data

Skapare/primärforskare

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till införande av bilavgifter i storstäderna. Förutom frågan om man tyckte det var bra eller dåligt att införa avgifter för att köra i storstädernas centrala delar fick man besvara hur ofta man själv körde bil i storstäder, samt vilka konsekvenser införande av bilavgifter skulle ha på det egna bilkörandet. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i facklig organisation, rösträtt, röstvanor, bästa parti och partival i riksdagsvalet 1988.

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare

SND-ID: SND 0345

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till införande av bilavgifter i storstäderna. Förutom frågan om man tyckte det var bra eller dåligt att införa avgifter för att köra i storstädernas centrala delar fick man besvara hur ofta man själv körde bil i storstäder, samt vilka konsekvenser införande av bilavgifter skulle ha på det egna bilkörandet. Bakgrundsvariablerna innehåller uppgifter om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i facklig organisation, rösträtt, röstvanor, bästa parti och partival i riksdagsvalet 1988.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-09-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna

Citering

Stockholms handelskammare, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1989: Bilavgifter i storstäderna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002455">https://doi.org/10.5878/002455</a>

Skapare/primärforskare

Stockholms handelskammare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-09-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

1696

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06