SIFO 1986: Volvo och miljön

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Volvo

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde denna undersökning på begäran av Volvo. Frågor ställdes om största problemen inom kommunen; vilken social struktur som föredrogs, farhågor om mat, kärnkraft, cancer, AIDS, våld, krig och miljöförstöring, om en sund miljö är viktigare en ekonomisk tillväxt, hög lön och säkra jobb. Respondenterna ställdes också frågan om inställning till att ha en Volvo fabrik i sin närhet, effekter på miljön av fabriken och om man kan lita på att bilindustrin ska stanna kvar. Andra frågor handlade om arbetsmiljö och hälsorisker inom Volvo i jämförelse med andra industrier, de största miljöproblemen på Volvo och om det finns tillräckligt med kunskap att lösa dem. Vidare fanns det frågor om förtroendet för olika gruppers information om miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder och yrke.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Volvo

Identifierare:

SND-ID: SND 0350

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde denna undersökning på begäran av Volvo. Frågor ställdes om största problemen inom kommunen; vilken social struktur som föredrogs, farhågor om mat, kärnkraft, cancer, AIDS, våld, krig och miljöförstöring, om en sund miljö är viktigare en ekonomisk tillväxt, hög lön och säkra jobb. Respondenterna ställdes också frågan om inställning till att ha en Volvo fabrik i sin närhet, effekter på miljön av fabriken och om man kan lita på att bilindustrin ska stanna kvar. Andra frågor handlade om arbetsmiljö och hälsorisker inom Volvo i jämförelse med andra industrier, de största miljöproblemen på Volvo och om det finns tillräckligt med kunskap att lösa dem. Vidare fanns det frågor om förtroendet för olika gruppers information om miljöfrågor. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder och yrke.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, företags-/industriledning och organisation (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002456

SIFO 1986: Volvo och miljön

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Volvo. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1986: Volvo och miljön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002456

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Volvo

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

96

Antal individer/objekt:

2427

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06