SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna

SND-ID: SND 0352

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning

This survey was carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the Federation of Swedish Industries. The respondent was asked about the three most important political issues and about the two most important causes of environmental pollution in Sweden. Opinion on increasing, decreasing or unchanged industrial emissions during the past three years. Confidence in the way Swedish industry handles environmental issues and whom the respondent trust most in environmental issues. Other questions dealt with use of electricity: possibilities of economic growth without increasing the use of electricity, future supply of electricity, and what to concentrate on for increasing the supply of electricity. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-11-17

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Industriförbundet (1993). SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002457

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-11-17
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

35

Antal individer/objekt

1006

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06