SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Beskrivning:

This survey was carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the Federation of Swedish Industries. The respondent was asked about the three most important political issues and about the two most important causes of environmental pollution in Sweden. Opinion on increasing, decreasing or unchanged industrial emissions during the past three years. Confidence in the way Swedish industry handles environmental issues and whom the respondent trust most in environmental issues. Other questions dealt with use of electricity: possibilities of economic growth without increasing the use of electricity, future supply of electricity, and what to concentrate on for increasing the supply of electricity. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Identifierare:

SND-ID: SND 0352

Beskrivning:

This survey was carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the Federation of Swedish Industries. The respondent was asked about the three most important political issues and about the two most important causes of environmental pollution in Sweden. Opinion on increasing, decreasing or unchanged industrial emissions during the past three years. Confidence in the way Swedish industry handles environmental issues and whom the respondent trust most in environmental issues. Other questions dealt with use of electricity: possibilities of economic growth without increasing the use of electricity, future supply of electricity, and what to concentrate on for increasing the supply of electricity. Background variables include information on gender, age, Swedish citizenship, occupation, private or public sector, right to vote in general elections, voting habit, political party preference and party voted for in 1985.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-11-17

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-01 doi:10.5878/002457

SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Industriförbundet. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1986: Miljön och sysselsättningen - de två viktigaste frågorna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002457">https://doi.org/10.5878/002457</a>

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Industriförbundet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-11-17

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

35

Antal individer/objekt:

1006

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06